• Anasayfa
  • |
  • BİMCO “2020 Yakıtı” Maddelerini Yürürlüğe Koydu

BİMCO “2020 Yakıtı” Maddelerini Yürürlüğe Koydu

Gemi sahiplerinin kuruluşu BİMCO'nun, IMO'nun düşük kükürtlü yakıt düzenlemeleriyle ilgili iki yeni sözleşme maddesini onayladığı, 

Bahse konu maddelerin 2018 yılı Aralık ayında BİMCO'nun döküman komitesi tarafından imzalandıktan sonra açıklanacağı, 

Reederei F Laeisz'deki Tasarı Komitesi ile Kiralama ve Operasyonlar Bölümü Başkanı Sn. Peter ECKHARDT'ın, "Tarafların 1 Ocak 2020 tarihinden önce hazırlanmasına izin vermek için, yeni kükürt maddelerinin önceden hazır olması çok önemlidir. Kiralama Sözleşmeleri için Küresel Denizcilik Yakıtı Kükürt Maddesi, MARPOL EK-VI kükürt içeriği gerekliliklerine uymak için sahiplerin ve kiralayanların yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirlediğinden dolayı tam olarak bunu yapmalarına yardımcı olacaktır"  şeklinde ifade ettiği, 

Bahse konu madde de kiralama şirketlerinin, MARPOL gereklilikleri ve sınıflandırmalarda belirtilen şartnamelere uygun yakıtı sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmekte olup genel bir uyumluluk maddesi olarak tanımlandığı, 

Ayrıca bu hükümde kiralama şirketlerinin, MARPOL'e uyan tedarikçileri ve bunker barç operatörlerini kullanmaları gerektiği ve gemi sahiplerinin yakıt yönetiminden sorumlu kalacağının belirtildiği, 

İkinci maddenin, 2019 yılının sonundan 2020 yılının başlarına kadar olan geçiş dönemi ile ilgili olduğu ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar gemideki uyumlu olmayan yakıt miktarlarını en aza indirmek için mal sahipleri ve kiralama şirketleri arasındaki işbirliğine odaklandığı, 

Bahse konu maddede, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra, gemide kalan tüm uyumlu olmayan yakıtların, geri teslim tarihinden geç olmamak veya 1 Mart 2020 tarihinden geç olmamak şartı ile ortadan kaldırılması gerektiğinin belirtildiği, 

Ayrıca, uyumlu olmayan yakıtın kaldırılmasının kiralama masraflarına göre yapılması, bununla birlikte tank temizliği ücretinin armatörler tarafından karşılanması gerektiği belirtilmektedir.

 

Kaynak: TradeWinds Gazetesi