• Anasayfa
 • |
 • Çevre Kanunu, Kıyı Alan Yönetimi ve Sıfır Atık Çalıştayı

Çevre Kanunu, Kıyı Alan Yönetimi ve Sıfır Atık Çalıştayı

1. Sektörümüzün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluk alanına giren konularda devam eden sorunlarına çözüm bulunması maksadıyla; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Mehmet Emin BİRPINAR'ın direktifleriyle, Bakanlığımızın himayelerinde, Odamızın ev sahipliğinde ve TURMEPA'nın da katkılarıyla düzenlenen Çevre Kanunu, Kıyı Alan Yönetimi ve Sıfır Atık Çalıştayı, 14-15 Nisan 2019 tarihlerinde, Hilton Sarıgerme Oteli Dalaman/MUĞLA'da icra edilmiştir.

2. Bakanlık, Kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin büyük bir ilgi ile iştirak ettiği Çalıştaya, ilgili belediyelerin, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve sektörümüzün etkin bir katılım sağladığı gözlemlenmiştir.

Çalıştayın açış konuşmaları, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer KIRAN, Muğla Valisi Sayın Esengül CİVELEK ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Mehmet Emin BİRPINAR tarafından yapılmıştır. 

Sayın Tamer KIRAN''ın konuşmasında özet olarak;  

  1. Denizcilik Sektörümüzün deniz çevresinin korunmasına büyük önem verdiği,
  2. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda, kirleten gemilerin grostonuna (GRT) göre verilen gemi kaynaklı idari para cezalarının, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulandığı gibi kirliliğin miktarına ve/veya kirletici maddenin türüne göre verilmesi gerektiği,
  3. Aynı miktarda ve cinste kirliliğe sebep olan farklı tonajlardaki iki gemiden küçük olana daha az ceza verilirken, büyük olandan daha fazla ceza alınması durumu, adil olmayan uygulamalara yol açabileceği, ayrıca "kanunlarla getirilen sınırlamalardaki ölçülülük (orantılılık) ilkesi" ile de çelişki yaratabileceği,
  4. 2018 yılı sonunda deniz kirliliği cezalarına getirilen yüksek oranlı artışa ilave olarak, aynı kanunla yürürlüğe giren "deniz kirliliklerinde kurum ve kuruluşlara getirilen cezanın 3 katı uygulaması" ve 2019 yılı yeniden değerlendirme oranları da dikkate alındığında, aşırı derecede ve orantısız bu artışın özellikle gemi tamir ve bakım sektörü ile deniz yoluyla yapılan dış ticarette, limanlarımıza uğrayan gemilerin ülkemizi tercihi üzerinde olumsuz etki yaratabileceği,
  5. Denizcilik Sektörünün, "kirleten öder" prensibinin daha adil olması için "kirleten, verdiği zararla orantılı öder" şeklinde geliştirilmesi gerekliliğine inandığı,
  6. Bu çerçevede, çevre kanunumuzun, denizde yaratılan çevre kirliliğine uygulanacak idari cezalara yönelik kriterlerinin, mevcut groston kriteri yerine, kirlilik oluşan maddenin cinsi ve kirletilen sahanın m² veya m³ gibi alan ya da hacim kriterlerini esas alan daha objektif, bilimsel, uygulanabilir ölçütler ve hesaplama yöntemlerini içerecek şekilde değiştirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

3.  Çalıştayın öğleden sonraki bölümü Çevre Kanunu, Kıyı Alan Yönetimi ve Sıfır Atık konularında eş zamanlı üç ayrı panel şeklinde icra edilmiştir. Çalıştay Panellerine Katılan Panelistler, Sunum Konuları ve Sunum Görsellerinin linkleri aşağıdadır.

Ekler


Çalıştay ile ilgili sunum ve görseller