• Anasayfa
  • |
  • CO2 emisyonu hedefleri IMO Üye Devletleri’ni bölmekte

CO2 emisyonu hedefleri IMO Üye Devletleri’ni bölmekte

Çevreci örgütler daha radikal kararlar alınması için çağrı yaparken; gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler, kanun düzenleyicilerin karbon emisyonu azaltımı stratejisinin etkileriyle ilgili fikir ayrılığına düşmektedir.

Kanun düzenleyiciler denizcilik kaynaklı sera gazlarının azaltılması için muhtemel hedefler hazırlamıştır. IMO sera gazları çalışma grubundaki temsilcilerin; önümüzdeki bahar döneminde kabul edilmek üzere uzun vadeli bir planın hazırlanması için baskı altında kaldığı zorlu müzakereleri, taslak hedefler takip etmektedir.

IMO çalışma grubuna yakın kaynaklar, görünürdeki fikir birliğine karşın üye devletler arasında halen farklı düşünceler olduğunu ve hedeflerin tartışılabilir olması koşuluyla anlaşma sağlandığını ifade etmektedir. Emisyon azaltımı hedeflerinin ticarete ve ekonomik gelişmeye etkileriyle ilgili endişe duyan Brezilya ve Suudi Arabistan gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında açık olarak fikir ayrılığı bulunmaktadır.

Ayrıca bir IMO temsilcisi, artan oranlarda bir karbon emisyonu azaltımı programının kabulü konusunda ABD'yi çekimser olarak nitelendirmektedir. Avrupa ülkeleri, Japonya ve Çin ise daha fazla azaltım hedeflerinde ısrarcı olan IMO üyeleridir.

TradeWinds'e konuşan bir kaynak, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında halen aşılması gereken büyük farklılıklar vardır. IMO tarafından 2018 yılı Nisan ayında anlamlı bir strateji kabul edilmesi durumunda, bu konu hayati önem taşıyacaktır." diye ifade etmiştir.

BIMCO ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın (International Chamber of Shipping-ICS) dahil olduğu sektör birliklerinin ortak bildirisine göre IMO taslak emisyon stratejisinde üç belirgin hedef hazırlamıştır. IMO;

  • Uluslararası denizcilik kaynaklı yıllık toplam CO2 emisyonunun 2008 yılı seviyesinin altında tutulmasını,
  • Uluslararası taşımacılık boyunca katedilen mesafe başına CO2 emisyonunun (ton CO2/km) 2050 yılına kadar 2008 yılına kıyasla en az % 50 azaltılmasını,
  • Devam eden CO2 emisyonu azaltımı sürecinde, uluslararası denizciliğin yıllık toplan CO2 emisyonunun 2008 yılına kıyasla, 2050'ye kadar mutabık kalınan bir oranda azaltılmasını amaçlamaktadır.

Söz konusu öneriler kapsamında; kısa vadeli önlemler 2018-2023, orta vadeli önlemler 2023-2030 yılları arasında ve uzun vadeli önlemler ise 2030 yılından sonra uygulanacaktır.

Sektör birlikleri, IMO'nun bugüne kadar gösterdiği gelişmeden sonunda memnun kaldıklarını bildirmiştir. Ortak bir bildiride, "Sektör birlikleri; IMO Üye Devletleri'nin, IMO Çevre Koruma Komitesi'nin 2018 yılı Nisan ayında yapılacak ve iklim değişikliğiyle ilgili Paris Anlaşması'nda istenenlerin tümüyle karşılanacağı toplantısında, uluslararası denizcilik için kapsamlı bir CO2 azaltım stratejisini karara bağlayacağından emindir." diye ifade etmişlerdir.

 IMO temsilcileri; taslak hedeflerin, önümüzdeki toplantıda birlikte çalışmak amacıyla kanun düzenleyici kurumlara öneriler getirdiğini belirtmektedir. Aynı zamanda IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, çalışma grubunun dikkate değer bir ilerleme kaydettiğini belirtmektedir.

Şimdiye kadar yapılan eleştirilere göre hedeflerin ne anlama geldiğine ilişkin halen bazı büyük soru işaretleri  bulunmaktadır. Bazı eleştirmenler "net rakamlar ve tarihler" olmadığından bahsetmekte olup; diğerleri, stratejinin emisyon azaltımı için somut önlemler içermediğini iddia etmektedir. Örnek olarak, Temiz Denizcilik Koalisyonu, CO2 emisyonlarının bir an önce azaltılması amacıyla gemilere hız limiti getirilmesi konusunda IMO'ya çağrı yapmaktadır.

IMO'nun hedefleri kabul ettirebilmesi veya söz konusu hedeflerin, üye ülkelerin yasal olarak uymaya gerek görmemesi üzerine yalnızca "talep edilen hedefler" olarak mı kalacağı konusunda şüpheler vardır.

Çevreciler ve bazı gelişime açık üye ülkeler, karbonsuzlaşma hedefinin daha radikal olmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştır.

IMO'nun sera gazlarıyla ilgili girişimi başlangıcında, 2050 yılı sonrası için sıfır karbon emisyonlu denizciliğe yönelik çalışmalar hakkında konuşuluyordu. Emisyonları 2008 yılı seviyesinin altında tutma isteği oldukça makuldür. Çalışmalar; daha düşük gemi hızı ve sektördeki durgunluk nedeniyle emisyonların, 2008 yılı seviyesinin büyük ölçüde altında kaldığını göstermektedir.

Çevreciler; gemi emisyonlarının ve taşınan yük verilerinin İzleme, Raporlama ve Doğrulamasının (Monitring Reporting Verification-MRV), herhangi bir kurum kararından önce değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin Avrupa ülkelerinin ısrarı karşısında hüsrana uğramıştır. Çevreciler bu durumun gelecekteki stratejide gecikmeye sebep olacağını iddia etmektedir.

Transport & Environment Denizcilik Müdürü Bill Hemmings, "Bu çalışmadan 20 yıl sonra IMO'nun iklim krizine üç aşamalı yaklaşımı (raporlama, analiz, karar verme) gerçekleşmezse sonrasında mutlaka çözüme ulaşmamız gereklidir." diye ifade etmiştir.

Kaynak: TradeWinds