• Anasayfa
  • |
  • Deniz taşımacılığı karbon emisyonları 2035'te sıfırlanabilir

Deniz taşımacılığı karbon emisyonları 2035'te sıfırlanabilir

OECD bünyesindeki Uluslararası Taşımacılık Forumu tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, halihazırda bilinen tüm teknolojiler uygulandığı takdirde deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyon miktarı 2035 yılında neredeyse tamamıyla sıfırlanabilir. Deniz taşımacılığı kaynaklı emisyonlar küresel toplam emisyonların 10'da birini oluşturuyor.

 

Araştırmada incelenen dört farklı karbonsuzlaştırma patikasıyla, halihazırda öngörülen 2035 yılı uluslararası deniz taşımacılığı karbon emisyon miktarı yüzde 82 ile yüze 95 arasında azaltılabilir. Bu azaltım, 185 kömürlü termik santralin yıllık emisyon miktarına eşdeğer. Rapor, bu senaryoların gerçekleşebilmesinde hükümetlerin temel rol oynayacağına vurgu yapıyor.

 

Uluslararası Taşımacılık Forumu Liman ve Gemicilik Uzmanı Olaf MERK: "Deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılma patikasının netlik kazanması değişimin önünü açacaktır. Bu yüzden sıfır karbonlu deniz taşımacılığına geçişin hızlandırılmasında hükümetler tarafında yapılacak net yönlendirmeler temel rol oynamaktadır" açıklamasında bulunuyor.

 

Raporda yer alan öneriler:

 

►Alternatif yakıtlar ve yenilenebilir enerji gereken azaltımın büyük kısmını sağlayabilir. Mevcut biyoyakıtlar, metanol, amonyak ve hidrojen gibi diğer doğal ya da sentetik yakıtlarla desteklenebilir. Rüzgâr ve elektrikli itiş gücü sayesinde daha fazla azaltım yapılabilir.

 

► Gereken emisyon azaltımının önemli kısmı gemilerin enerji verimliliğinin iyileştirilmesine dair teknolojik önlemlerle sağlanabilir. Piyasası olgunlaşmış seçenekler arasında gövde tasarım iyileştirmeleri, hava yağlamalı ve balblı baş sistemleri bulunuyor.

 

►        Daha düşük hız, daha iyi gemi-liman koordinasyonu gibi operasyonel iyileştirmeler ve daha büyük ve verimli gemilerle de önemli miktarda emisyon azaltımı sağlanabilir.

 

►        Bu kapsamda; Deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasına dair net ve iddialı emisyon azaltım hedeflerinin belirlenmesi; emisyon azaltım hedeflerinin politika önlemleri ile desteklenmesi; ve deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasında ilerleme kaydedilmesi için finansal teşvik sağlanması gerekiyor.

Kaynak: 10.04.2018 Dünya Gazetesi