• Anasayfa
  • |
  • DNV GL tahminlerine göre; 2050 yılına kadar, açık denizde seyreden gemilerin yalnızca %50’si fosil yakıt kullanacak

DNV GL tahminlerine göre; 2050 yılına kadar, açık denizde seyreden gemilerin yalnızca %50’si fosil yakıt kullanacak

Klas kuruluşu, denizcilik sektöründe enerji kullanımı ile ilgili büyük değişikliğin önümüzdeki 30 yıl içerisinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Denizciliğin gelecekteki enerji kullanımına ilişkin detaylı bir çalışma; 2050 yılına kadar dünya deniz ticareti filosunun yalnızca yarısının petrol esaslı fosil yakıt kullanacağını ve bunun, deniz taşımacılığı kaynaklı karbon ayak izinde önemli bir gelişme sağlayacağını belirtiyor.

"Enerji Değişimine Bakış – Denizcilik" isimli çalışmada DNV GL; bu yüzyılın yarısına kadar, açık denizde seyreden gemilerin yalnızca % 50'sinin ağır yakıt veya gaz yağı kullanacağını; %32'sinin LNG, %18'inin ise biyoyakıt kullanmayı tercih edeceğini öngörüyor.

Alternatif yakıt kullanımındaki artış, teknolojiye bağlı diğer verimlilik kazanımlarıyla birlikte denizcilik kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmalıdır. DNV GL'nin hesaplamalarına göre, sektörün karbon verimliliği (taşınan yük tonu başına salınan CO2 miktarı) 2050 yılına kadar %51'e yükselmelidir.

Gelecek tahminlerine göre karbon emisyonları, 2050 yılına kadar 800 milyon tondan 594 milyon tona düşecektir. Karbon emisyonlarındaki bu düşüş, 2050 yılına kadar küresel taşımacılıkta görülecek %57'lik artışa ve dünya ticaretindeki DWT olarak %48'lik yükselişe rağmen gerçekleşecektir.

DNV GL, "Gemi hızının düşürülmesi ile ilgili daha fazla enerji verimliliği, emisyon azaltımında yüksek potansiyele sahip konteyner gemileri, LNG tankerleri ve yük gemilerinde ton mil başına enerji kullanımının %35-40 kadar azaltılmasını göz önüne alacaktır. Tankerler ve kuru yük gemileri zaten mevcut durumda işletme modeli olarak düşük hızla seyretmeyi kullandıklarından, ileri seviyede karbon azaltımını gerçekleştirmeleri daha zor olacaktır." diye belirtmektedir.

DNV GL, gemi verimliliğinde ortalama gelişimin, teknoloji kullanımı ve gemi gövdesinde ve makinesindeki tasarım iyileştirmeleri sayesinde yaklaşık %18 olacağını tahmin ediyor. Söz konusu çalışmada, gemi hızındaki yaklaşık %5 düşüşün yakıt tüketimini %10 azaltacağı hesaplanmaktadır.

Djitalizasyon ve lojistik zincirinin verimliliğindeki diğer iyileştirmeler, kuru yük ticaretinde kullanılanlar haricindeki (bu gemilerde iyileştirme yalnızca %5 civarında olacaktır.) açık deniz seferi yapan gemilerde %25 iyileştirme sağlamalıdır.

Kuru yük sektörü gemilerin ortalama boyutunda daha makul bir %10'luk artış beklerken DNV GL, LNG taşıyan gemilerin boyutunda ortalama %40'lık ve konteyner gemileri boyutunda %30'luk büyüme tahmininde bulunmaktadır. Daha büyük gemilere yönelik devam eden akım, verimliliğin arttırılmasında rol oynayacaktır.

Ayrıca DNV GL, öngördüğü bazı gelişmeleri hızlandırabilecek olan Paris Anlaşması hedeflerine, denizcilik sektörünün katkıda bulunmasını sağlamak için IMO'da süregelen girişimlere de dikkat çekmektedir. Bununla birlikte klas kuruluşu, IMO girişiminin ilgi görmesinin 10 yıldan uzun süreceğine inanmaktadır.

DNV GL, "IMO stratejisi başarılı olursa ve hükümetler ile diğer uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenirse; denizcilik sektöründe karbonsuzlaşma, projelendirilenden daha hızlı ilerleyecektir. Bununla birlikte IMO gereklilikleri her halükarda 2023'ten önce yürürlüğe girmeyecek olup,  önümüzdeki on yıl içinde sera gazı emisyonu stratejisinin önemli bir etkisi olmayabilir." diye ifade etmektedir.

Kaynak: TradeWinds (05.01.2018)