• Anasayfa
  • |
  • Doğu Akdeniz'de Hiçbir Projenin Üstün Körü Yapılmasına Onay Verilmeyecek

Doğu Akdeniz'de Hiçbir Projenin Üstün Körü Yapılmasına Onay Verilmeyecek

   Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanı Sn. Fatih DÖNMEZ, Doğu Akde­niz'de Türkiye'nin onay vermedi­ği, rızasının olmadığı hiçbir pro­jenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Tek taraflı, Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarının yok sayıldığı, adadaki tarafların eşit ve adil pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceğiz. Türkiye'nin bu konudaki tavrı ve duruşu nettir" dedi.

   Sn. DÖNMEZ, 9. Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısında, Türkiye'nin denizlerdeki varlık­larını Barbaros, Oruç Reis sismik ve Fatih sondaj gemileri ile daha da güçlendirdiğini söyledi.

   Türkiye'nin, uluslararası hu­kuktan kaynaklanan hak ve men­faatlerini sonuna kadar koruyacaklarını dile getiren DÖNMEZ, "Türkiye petrol ve doğalgazda kaynak zengini bir ülke olma­dığından, dünyadaki jeopolitik gerilimler ve ekonomik gel-gitlerden doğrudan etkilenen bu sektörde, konjonktürel gelişme­lere göre hareket edemeyiz. Bü­tün gayretimiz yerli üretimi ar­tırarak cari açığı mümkün oldu­ğunca aşağıya çekmektir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onay ver­mediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilme­sine izin vermeyeceğiz. Tek ta­raflı, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarının yok sayıldığı, adadaki tarafların eşit ve adil pay alma­dığı bir sisteme geçit vermeyece­ğiz. Türkiye'nin bu konudaki tav­rı ve duruşu nettir. Uluslararası hukuktan kaynaklı hak ve menfa­atlerimizi sonuna kadar koruma­ya kararlıyız" şeklinde konuştu.

   Sn. DÖNMEZ, enerjide yerli ve milli üretimin güçlü bir ekonominin temeli olduğunu belirtti. Ayrıca, "Sağlam bir ekonomi ve bağımsız politikalar için enerjide yerli üretimi artırarak dışa bağlı olduğumuz kaynaklarda kontrol edilebilir bir seviyeye gelmek durumundayız. Bütün gayretimiz yerli üretimi artırarak cari açığı mümkün olduğunca en aşağı çekmek şeklinde olacaktır. Enerjinin gelecek vizyonu olan milli enerji ve maden politikası bu anlayışla kuruldu. Enerjide bağımsızlık güçlü bir ekonominin, güçlü bir diplomasinin ve ulusal güvenlik politikalarının anahtarı demektir" dedi. Türkiye'de üretilen petrolün tüketimi karşılama oranının %5, doğalgazın ise %1 olduğunu belirten Sn. DÖNMEZ, "Son 16 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 10 milyar dolar para harcadık. Bunun %50'sini Türkiye Petrolleri, %50'si ise siz değerli firmalarımızın katkılarıyla oldu. Bu yatırımlarla yaklaşık 20 milyar dolar üzerinde ithalatı önlemiş olduk" diyerek bu rakamların yeterli olmadığına dikkat çekti.

 

Kaynak: 21.09.2018 Tarihli Sürdürülebilir Dünya Gazetesi