• Anasayfa
  • |
  • IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Gemi ve Liman Emisyon Kılavuzlarını Yayımladı

IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Gemi ve Liman Emisyon Kılavuzlarını Yayımladı

IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Gemi ve Liman Emisyon Kılavuzlarını Yayımladı

 

Denizcilik Sektöründen Kaynaklanan Emisyonlarının Üstesinden Gelmek

   Denizcilik sektöründeki emisyonları azaltmak için, Ulusal İdareler öncelikle bu emisyonları ölçmeli ve daha sonra bunları azaltmak için bir strateji geliştirmelidir. Gemiler ve limanlardan kaynaklanan emisyonları değerlendirmek ve ele almak üzere oluşturulan bu yeni kılavuz IMO'dan temin edilebilir.

   Gemi Emisyonları Kılavuzu ve Liman Emisyonları Kılavuzu, GEF-UNDP-IMO Küresel Denizcilik Enerji Verimliliği Ortaklıkları (GloMEEP) Projesi ve stratejik ortakları olan Denizcilik Mühendisliği, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (IMarEST) ile Uluslararası Limanlar Birliği(IAPH)'nin işbirliği kapsamında geliştirilmiştir.

GloMEEP Teknik Danışmanı Sn. Astrid DİSPERT, GloMEEP web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilen kılavuzların, hava kirliliğinin önlenmesi ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması ile ilgili ulusal politika ve düzenleyici çerçeveler geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışan ülkelerin desteklenmesine yardımcı olacağını söyledi.

   Sn. Astrid DİSPERT, "Hem gemi hem de liman emisyon kılavuzları, emisyonları değerlendirmek için pratik rehberlik sağlıyor, böylece denizcilik sektörü için ulusal bir emisyon azaltma stratejisi geliştirilebiliyor. GloMEEP Rehberleri, değerlendirme teknikleri ve ulusal bir stratejinin nasıl geliştirileceğinin yanı sıra çok sayıda faydalı bilgi sunmaktadır " dedi.

   Her iki kılavuz, GloMEEP projesine katılan 10 adet öncü pilot ülkede düzenlenen ulusal ve bölgesel eğitim faaliyetleri sırasında rehber kılavuzlarının pratik kullanımından, kapsamlı testlerden ve geri bildirimlerden alınan veriler ile geliştirilmiştir. Sn DİSPERT, "Bu kılavuzların üzerinde, GloMEEP ülkeleriyle ve hem IMarEST hem de IAPH ile çalışmaktan çok memnunuz. Limanlar ve deniz taşımacılığı doğal olarak olarak birbiriyle bağlantılıdır bu nedenle, denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyonları azaltma çabaları gemilerinin ötesine uzanmak zorundadır. IMO'nun MARPOL EK-VI uygulamaları hava kirliliği ve enerji verimliliği ile ilgili olarak gemilere yöneliktir, ancak liman emisyonlarının azaltılması için, ulusal makamların, kargo elleçleme ekipmanı, kamyonlar ve evsel gemiler de dahil olmak üzere tüm kaynaklardan gelen emisyonları dikkate almaları gerektiği açıktır. Ülkeler bu kılavuzları kullanarak, denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyonları bir bütün olarak ele alacak, halk sağlığını ve çevreyi koruyacak ve iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkıda bulunacak ulusal stratejiler geliştirebilirler" dedi.

      IMO, Nisan 2018 ayında, gemilerin sera gazı emisyonlarını azaltma konusundaki ilk stratejisini benimsedi ve bu yüzyılda mümkün olan en kısa zamanda, uluslararası denizcilikten kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltma ve bunları aşamalı hale getirme vizyonunu ortaya koydu. Başlangıç stratejisi olarak, hedeflerin gerçekleştirilmesinde limanların yanı sıra deniz taşımacılığının önemli rolünü de tanımaktadır.

Gemi Emisyonları Kılavuzu

   Gemi Emisyonları Kılavuzu, deniz taşımacılığındaki emisyon azaltma fırsatlarını değerlendirmek için karar vermeye destek rehberlerinin yanı sıra yapılandırılmış bir çerçeve sunmaktadır. Hava kirliliğinin önlenmesi ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması ile ilgili ulusal politika ve düzenleyici tanımlamalar geliştirmek ve güçlendirmek isteyen ülkelere rehberlik sunmaktadır.

   Gemi Emisyonları Kılavuzu, yalnızca uluslararası nakliyeden kaynaklanan emisyonları dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıyı, yurtiçi (Kabotaj hattında çalışan) filo için emisyon azaltma fırsatlarını değerlendirip, emisyonları hesaplamaya teşvik etmektedir. Yurtiçi deniz ulaştırması, bazı ülkelerde en büyük emisyon kaynağını oluşturmakta ve / veya daha sonra uluslararası denizcilik tarafından da benimsenebilecek düşük veya sıfır karbon teknolojilerinin kanıtlandığı zemin olabilmektedir.

   Kılavuz, gemilerin ve limanların doğal olarak birbirine bağlı olduğunu ve bu nedenle de Liman Emisyonları Kılavuzu ile Gemi Emisyonları Kılavuzları arasında bağlantılar olduğunu kabul etmektedir. Gemi Emisyonları Kılavuzu üç pratik rehber içerir:

• Rehber 1 - Ulusal bağlamda gemi emisyonlarının hızlı bir şekilde değerlendirilmesi: Hızlı bir değerlendirme yaparak ve analiz sırasında bir ülkenin deniz emisyonları durumu hakkında hem niceliksel hem de niteliksel bilgi üretmek için rehberlik sunmaktadır.

• Rehber 2 - MARPOL EK-VI'ın ulusal hukuka dahil edilmesi: İç mevzuatta MARPOL EK-VI'da yer alan düzenlemeleri uygulamak için yasal çerçevenin geliştirilmesi ile ilgili bilgilerin yanı sıra katılım için hazırlanan ülkelerdeki kural ve yasa koyucular için yararlı bilgiler sağlamaktadır.

• Rehber 3 - Ulusal gemi emisyonları azaltma stratejisinin geliştirilmesi: Ülkeleri, potansiyel politika ve yatırım seçeneklerini yönlendirebilecek bir ulusal gemi emisyonları azaltma stratejisi geliştirmede desteklemektedir.

Liman Emisyonları Kılavuzu

   Tüm deniz taşımacılığı sektöründeki emisyonların azaltılmasına daha fazla önem verildiği için limanlar, hava emisyonlarının yerel ve küresel toplum üzerindeki faaliyetlerinden etkilenen büyüklüğü anlamaya ve bu etkinin azaltılması için stratejiler geliştirmeye yönlendirilmektedir. Liman emisyonları stokları, bir liman emisyon azaltma stratejisinin geliştirilmesinde temel yapı taşını sağlar. Liman Emisyonları Kılavuzu iki rehber içermektedir:

• Rehber 1: Liman emisyonlarının değerlendirilmesi: Kılavuz, hava kirleticilerini ve/veya GHG emisyon değerlendirmelerini geliştirmeyi veya geliştirmeyi amaçlayan limanlar için bir kaynak rehberi olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır. En son emisyon envanter yöntemlerini ve yaklaşımlarını içermektedir. Gemilerin deniz taşımacılığı sistemindeki kıyı temelli kuruluşlardan bağımsız olarak faaliyet göstermediğini ve liman emisyonu değerlerinin geminin ötesinde tüm gemiyle ilgili emisyon kaynaklarını (gemiler, kargo elleçleme araçları, ağır vasıtalar, lokomotifler ve elektrik şebekesi).kapsayacak şekilde genişletmek zorunda olduğunu kabul etmektedir.

• Rehber 2: Liman emisyon azaltma stratejilerinin geliştirilmesi: Kılavuz, limana bağlı emisyon kaynakları için Emisyon Azaltma Stratejisi (ERS) geliştirmeyi amaçlayan limanlar için bir kaynak rehberi görevi görecektir. Düzenleme gerekliliklerinin ötesine geçen gönüllü emisyon kontrol önlemlerini geliştirmek, değerlendirmek, uygulamak ve takip etmek için limanların kullanabileceği yaklaşımları ve yöntemleri açıklamaktadır.

 

Kaynak: https://maritimecyprus.com/2018/10/24/tackling-maritime-emissions-imo-rolls-out-ship-and-port-emission-toolkits/