• Anasayfa
  • |
  • İstilacı türler IMO’nun gündeminde

İstilacı türler IMO’nun gündeminde

İstilacı türlerin yayılması, Dünya'nın ekolojik ve ekonomik refahı açısından en büyük tehditlerden biri olarak görülmektedir. Bu türler, biyoçeşitliliğe ve genellikle geri dönüşü olmayan bir şekilde çevreye büyük zarar vermektedir. Dahası kıyı ve deniz çevresinde yer alan endüstrilere zarar veren ve altyapıları için pahalıya mal olan önemli ekonomik etkileri bulunmaktadır. Ayrıca sağlığa doğrudan ve dolaylı etkileri de gitgide ciddi bir hal almaktadır. Gemiler, istilacı sucul türler için bir taşıyıcı olarak görülmüştür. Bu, istilacı türlerin gemilerin balast suyu ile taşınması veya "organik tutunma" olarak tanımlanan gemilerin gövdesine ve dış yüzeylerine tutunma şeklinde gerçekleşebilir. IMO; sucul canlıların yayılmasını sınırlamak amacıyla gemilerin balast sularını yönetmesini gerektiren Balast Suyu Yönetimi (Ballast Water Management-BWM) Sözleşmesi'nde, balast suyu ile taşınan istilacı sucul türleri ele almaktadır.

BWM Sözleşmesi Eylül 2017'de yürürlüğe girmiştir. Liaison Group tarafından Brüksel'de (22-23 Kasım) düzenlenen 8. dönem toplantısında İstilacı Yabancı Türler konusu ele alınmıştır. IMO temsilcisi Theofanis KARAYANNIS; BWM Sözleşmesi hükümleri hakkında genel bilgi vermiş olup, sözleşmenin uygulanması ve yaptırımları yönünden açıklamada bulunmuştur. Organik tutunma konusu da gündeme alınmış olup; Mr. KARAYANNIS IMO Organik Tutunma Kılavuzları'nun etkin kullanımında, gemi gövdelerinden kaynaklanan biyolojik istilalara değinmek amacıyla IMO'nun yeni Glo-Fouling projesi ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi vermiştir.

Söz konusu istilacı türler BM Sürdürülebilir Kalkınma 15. Hedefi (UN Sustainable Development Goal 15) kapsamında listelenmiştir. Hedef 15, 2020'ye kadar istilacı yabancı türlerin kara ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerinin azaltılması, yayılmalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve tehlike teşkil eden daha öncelikli türlerin kontrolünün sağlanması ya da yok edilmesi konusunda ülkelere çağrı yapmaktadır.

IMO'nun çalışması aynı zamanda Hedef 14'le de ilgilidir. Hedef 14, 2020'ye kadar önemli olumsuz etkilerden kaçınmak için dayanıklılığın güçlendirilmesi de dâhil olmak üzere deniz ve kıyı ekosistemlerinin sürdürülebilir biçimde yönetilmesi ve korunması ve sağlıklı ve üretken okyanuslara sahip olmak adına okyanusların eski haline döndürülmesi için harekete geçilmesi için ülkelere çağrı yapmaktadır.

Liasion Group toplantısı Dünya Gümrük Örgütü ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Kaynak: www.imo.org