• Anasayfa
  • |
  • Tanker Sahipleri için OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) Petrol Talebi Tahminleri 2020 Yılında İyi Olacak

Tanker Sahipleri için OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) Petrol Talebi Tahminleri 2020 Yılında İyi Olacak

OPEC Kartel'inin orta vadeli görüşü gösteriyor ki, tanker sahiplerini teşvik eden IMO'nun 2020 kurallarına göre ham petrol ticaretinde, kısa sürede artış beklenmektedir

OPEC'in 2020 vizyonu, yeni IMO emisyon kurallarının bir sonucu olarak ham petrol talebinde artış olacağını gösteriyor. Bu da, söküme maruz kalması muhtemel olan tankerlerin sahipleri için olumlu bir gelişmeye dönüşebilir.

Petrol üreticileri kartelinin 2018 yılı Dünya Petrol Görüşü'nde, rafinerilerin yeterli düzeyde üretkenlik elde etmek için genel üretim hacmini arttırmaya zorlanmasıyla birlikte, küresel petrol talebinin 2019 ile kıyaslandığında 2020 yılında günlük 1.4 milyon varilden 1.7 milyon varile çıkacağı öngörülmüştür.

Yıllık raporda, tüm bunker yakıtlarındaki küresel kükürt içeriğinin Ocak 2020 ayından itibaren geçerli olacak %0,5'de sınırlandırılması için IMO yönetmelikleri uygulamasının, yalnızca rafinaj endüstrisine  rekabet getirmeyeceği, aynı zamanda genel petrol talebi oranını da etkileyeceği, belirtiliyor.

DAHA FAZLA RAFİNERİ ÇALIŞTIRILACAK

IMO 2020 kuralının nasıl uygulanacağı konusundaki eksiklikler göz önüne alındığında, rafinaj endüstrisi, zaruri yakıt standartlarının karşılanması için gerekli olan kapasiteyi (özellikle ikincil desülfürizasyon ve dönüştürme kapasitesi) genişletmek için gerekli yatırımları sağlama konusunda isteksizdir.

OPEC'in tahminine dayanarak, 2020 yılında, IMO'nun kurallarını karşılamada ağır yakıtın kükürt oranını düşürmek için bir karışım bileşeni olarak kullanılacak olan düşük kükürtlü dizel üretimini artırmada ilave rafineri tesisleri gerekli olacaktır.

Bununla birlikte, petrol rafinaj işlemi sırasında ham petrol, sadece dizel gibi damıtılmış yakıtlara değil, ayrıca artıklara da dönüşmektedir. VesselsValue analisti Sn. Court SMİTH'e göre, bu değerler genel olarak daha fazla ham petrol alımları ve satılması gereken daha yüksek artık yakıt çıkışı ile kirli tanker (rafine edilmemiş ve artık fuel oil kullanımı) kazançları için pozitif olacaktır.

Sn. Smith, "Artan rafineri çalışmaları, nihayetinde ham petrol tankerleri için ton-mil ihtiyacını arttırarak daha fazla ham petrolün rafinerilere yönelmesini sağladı. Daha yüksek hızlar, aynı zamanda, elektrik üretiminde kömürün yerine kullanılması beklenen daha fazla artık yakıt üretimine de yol açacak olup bu durum, panamax, afra- max ve bazı suezmax tankerleri için yeni ticaret fırsatları yaratacaktır." dedi.

Bununla birlikte, yaklaşmakta olan IMO 2020 kuralları, düşük kükürt ürünlerine ait viskoziteleri nedeniyle düşük kükürt oranlı ham petrolü destekleyecektir.

OPEC, ABD'de sıkı ham petrol üretiminin 2017 yılında günde 4,7 milyon varil seviyesinden, 2020 yılında günde 7,7 milyon varil seviyesine çıkacağını ve bu durumun da ülkenin artan talebe cevap vermek için en iyi konuma sahip olmasını sağlayacağını tahmin etmişti. Bu durum Asya'daki ana tüketici ülkelerle birlikte, uzun vadeli ticaret için iyi olacağını göstermektedir.

Drewry Firması'nın baş tanker analisti Sn. Rajesh VERMA "Düşük kükürtlü fuel oile olan talep göz önüne alındığında, hafif ham petrol talebinin yüksek olacağını, keza ABD ham petrolünün Asya'ya olan sevkiyatlarına devam eden eğiliminin büyük olasılıkla daha da güçleneceğini ve ton-mil talebini destekleyeceğini belirtti. Bunun olası tek tehdidi, LSFO(Low Sulphur Fuel Oil- Düşük Kükürtlü Yakıtlar) için yüksek prim nedeniyle ABD'deki iç rafinerilerden gelen damıtılmış yakıtlar için talepteki olası bir artış şeklinde olacaktır" dedi.

AĞIR SANAYİ SÖKÜMÜ

Armatörlerin düşük kazanç ve yüksek söküm oranları arasında eski tonajlı gemileri geri dönüştürmeye istekli olduğundan, beklenen yüksek gemi talebi, aşırı arzın azalmasına paralel olarak gerçekleşebilir.

CLARKSONS Şirketi'ne göre, 2017 yılındaki toplam 11.2 milyon dedveyt tanker geri dönüşümü, 2018 yılında artarak Eylül ayına kadar 18.1 milyon dedveyt oldu.

Bunun yanı sıra, IMO'nun bunker ve balast suyu yönetmelikleri 2019-2020 yıllarında yürürlüğe girdiğinde, 20 yaş ve üstü gemilerin işletilirken daha az ekonomik oldukları için hurdaya çıkarılmada iyi bir aday olabileceği, bazı piyasa katılımcıları tarafından tahmin edilmiştir.

Gibson Shipbrokers bir araştırma notunda, "Genel olarak, pek çok yaşlı gemi bulunmaktadır, mevcut VLCC filosunda 2000 yılında veya daha önce inşa edilen 55'ten fazla gemi bulunmaktadır" şeklinde ifade etmektedir.

Yaş profilleri, düşük endüstri geri dönüşleri ve sınırlı ticaret fırsatları nedeniyle, bu tankerler 2020'ye kadar olan bir dönemde söküm baskısına karşı en savunmasız olanlardır.

 

Kaynak: TradeWinds Gazetesi