• Anasayfa
  • |
  • Yeni bir çalışma, gemilerde hızın düşürülmesinin emisyonları üçte bir oranında azaltabileceğini göstermekte

Yeni bir çalışma, gemilerde hızın düşürülmesinin emisyonları üçte bir oranında azaltabileceğini göstermekte

Bu hafta Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (International Maritime Organisation-IMO) sunulacak olan yeni bir çalışmaya göre; konteyner gemileri, dökme yük gemileri ve tankerler olmak üzere üç tür gemiden kaynaklanan sera gazı emisyonları, gemide hızın düşürülmesiyle ortalama üçte bir oranında azaltılabilir.

Temiz Denizcilik Koalisyonu (Clean Shipping Coalition-CSC) kurucu üyelerinden olan Risk Altındaki Denizler ve Taşımacılık & Çevre sivil toplum kuruluşları için yapılan CE Delft çalışması; dünya, küresel sıcaklık artışını 1,5 ºC altında tutarsa, söz konusu gemilerin her birinde 2030 yılına kadar hız azaltımının sağlayacağı kümülatif kazancın, sektörün geriye kalan toplam karbon bütçesinin %12'si kadar olabileceğini ortaya koymuştur.

Taşımacılık & Çevre kuruluşundan Bill Hemmings: "Denizcilik, küresel bir emisyon azaltım hedefi veya önlemleri taahhüt etmiş olan şu anda tek uluslararası sektördür. Sektörün kendisi de gemi hızının düşürülmesinin işe yaradığını açık bir şekilde göstermiş, ekonomik krizde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu yüzden IMO, karbonsuzlaşmayı başlatmak amacıyla gerekli olan önemli derecede emisyon azaltımını elde etmek için zorunlu hız önlemlerinde anlaşma sağlamalıdır." diye ifade etmiştir.

İncelenen gemi türleri kümülatif olarak, küresel denizcilik kaynaklı karbon ayak izinin yaklaşık %52'sine tekabül etmektedir.

Çalışma sonuçları bu hafta IMO tarafından, 2018 sera gazı emisyonu azaltımı stratejisinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak ikinci toplantıda tartışılacaktır. Londra'daki Birleşmiş Milletler görüşmeleri, küresel emisyon azaltımı hedefi ve sektör için muhtemel önlemler üzerine yoğunlaşacaktır. Gemi hızının düzenlenmesi, çizelgedeki kısa vadeli önlemlerden biridir ve hemen uygulanabilir.

Temiz Denizcilik Koalisyonu Başkanı ve Risk Altındaki Denizler kuruluşundan John Maggs: "Gemi hızının düşürülmesi ile ilgili yeni bir kural, IMO sera gazı stratejisinin başarılı olmasında kilit rol oynayacaktır. Denizcilik sektörünün Paris Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için ihtiyacı olan hızlı ve oldukça kısa vadede emisyon azaltımını, yalnızca hız düşürülmesi sağlayabilir." diye belirtmiştir.

Kaynak: www.green4sea.com