• Anasayfa
  • |
  • Yeşil bir dünya için önce binalar yeşil olmalı

Yeşil bir dünya için önce binalar yeşil olmalı

Dünya Yeşil Bina Konseyi Avrupa Bölge Direktörü James Drinkwater, "Yeşil Bina Konseylerimiz, Avrupa'daki binaları dönüştürmek için güçlü eylem planları geliştirmelerinde ulusal hükümetlere yardımcı olarak bu sorumluluğa öncülük ediyorlar" diyor.

Paris Anlaşması hedeflerine ulaşabilmek için mevcut binaların emisyonlarını azaltmaları gerekiyor. Yeşil Bina Konseyleri hükümetlere bu dönüşüm için destek olmayı amaçlıyor. Bu dönüşümde sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin yanı sıra şehirler, kamu otoriteleri, gayrimenkul komisyoncuları, üreticiler ve enerji kuruluşlarını kapsayan işbirliği önemli bir rol oynayacak.

AB üyesi devletlerin de, Avrupa'nın toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 36'sını oluşturan binalarını yenilemek için güncellenmiş stratejilerini yayınlamaları büyük önem taşıyor.

Dünya Yeşil Bina Konseyi Avrupa Bölge Direktörü James Drinkwater, Avrupa'nın en acil iklim zorluklarından biri olan binalar için karar alıcıların net bir vizyon belirlemeleri gerektiğine dikkat çekiyor. Drinkwater, "Avrupa'daki Yeşil Bina Konseylerimiz, Avrupa'daki binaları dönüştürmek için güçlü eylem planları geliştirmelerinde ulusal hükümetlere yardımcı olarak bu sorumluluğa öncülük ediyorlar" diyor.

Dünya Yeşil Bina Konseyi de, Avrupa çapında 100 etkinlikte yaklaşık 200 önemli organizasyonu içeren önemli bir işbirliği aracılığı ile 13 Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilen ve Paris Anlaşması'nın şartlarını yerine getiren eylemleri açıkladı.

Ulusal yenileme stratejileri için Yeşil Bina Konseylerinden gelen önemli önerilerden bazıları şöyle:

- Farkındalığı Arttırma: Enerji verimlilik profilini arttırmak için tanınmış aktörlerin oynadığı kısa filmleri ulusal kanallarda gösteren İspanya gibi ülkelerden gelen örnekler, enerji verimlilik çalışmalarının yaygınlaşması açısından önem taşıyor.

- Becerileri Geliştirme: Avrupa'nın mevcut binalarını dönüştürmeye yardımcı olmak ve yenileme işlerinin kalitesini kontrol etmek için inşaat sektörünü iyileştirme ihtiyacı gündeme geliyor. İrlanda'daki "Qualibuild" programı gibi programların uygulamaya alınması gerekiyor.

- Finans: Daha verimli enerjiye sunan mülkler karşılığında alıcılara daha düşük faiz oranları sunmak önemli bir yaklaşım olarak ön plana çıkıyor. Avrupa'da Yeşil Bina Konseyleri, enerji verimlilik ipoteğini gündeme getirmek için Avrupa İpotek Federasyonu'nu destekliyor. Yeşil ipotek ve yeşil tahviller yenilikçi yenileme finansmanı örnekleri arasında yer alıyor.

- Yönetmelik: Bazı ülkeler belli koşullar altında bina yenilemeyi zorunlu hale getiren yasalar için çağrı yapıyor. 2018 yılından sonra "E" enerji sınıfı altındaki mülklerin kiralanmasını yasaklayan İngiltere önemli bir örnek teşkil ediyor. 
- Sektörler arası koordinasyon: Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip, ortak hareket etmelerini sağlayacak ortak bir başlık belirlemeleri gerekiyor. "Enerji Tasarruf Ağı" ile Danimarka ve "Le Plan Batiment Durable" ile Fransa gibi ülkeler koordinasyon için resmi yapılara yönelmeye başlamış durumdalar.

ÇEDBİK, yapı sektöründe sürdürülebilir farkındalık yaratıyor

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Türkiye'deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 2007 yılında kuruldu. Dernek, ekolojik sorunların arttığı günümüzde, bütüncül bir yaklaşım ve ekolojik duyarlılıkla inşa edilmiş bina ve yerleşimler aracılığıyla daha sağlıklı yaşam ortamlarının yaratılmasını amaçlıyor. ÇEDBİK, Türkiye'de sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Dernek, 2012'de 'Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) Tam Konsey Statüsü'nü kazandı. 2015-2017 yılları arasında Horizon 2020 çağrı fonları kapsamında desteklenen Avrupa'nın en büyük çaplı uluslararası bina renovasyon stratejileri işbirliği projesi BUILD UPON'un aktif proje ortaklarından olan ÇEDBİK, proje süresi içerisinde 6 adet ulusal çalıştay düzenledi ve çeşitli uluslararası proje toplantılarına katılarak bu çalışmaların raporlarını hazırladı.

Yeşil binalar için işbirliği ağı

BUILD UPON projesi, bina yenileme konusunda Avrupa'daki 13 Yeşil Bina Konseyi tarafından yönetilen ve Dünya Yeşil Bina Konseyi ve Yeşil Bina Konseyi İspanya tarafından koordine edilen dünyanın en büyük işbirliği projesi. Projenin online RenoWiki portalı, yenileme topluluğunu teşvik etmek için çalıştığı farkındalık yaratmak kampanyalarında, enerji verimlilik politikaları ve finansal teşviklere kadar Avrupa'da yenileme üzerine 750'den fazla bireysel girişimi yayınladı.

Kaynak: Dünya Gazetesi