• Anasayfa
  • |
  • 1 yıl+1 yıl (POAŞ opsiyonunda) taşıma döneminde acentelik (Barges) ihalesi hk.

1 yıl+1 yıl (POAŞ opsiyonunda) taşıma döneminde acentelik (Barges) ihalesi hk.

Sayın Üyemiz

 

İlgi :  OMV POAŞ'ın 15.05.2017 tarihli e-postası.

 

İlgi yazı ile;

- 1 yıl + 1 yıl (POAŞ opsiyonunda) taşıma döneminde Acentalık (Barges) İhalesi açıldığı,

- Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda, Sözleşmeyi kapalı zarf içerisinde ve bahsedilen tüm diğer evraklar (Teklif zarfı içinde bulunacaklar:  1.Ticaret ve/veya Sanayi Odası Sicil Belgesi 2. İmza Sirküleri 3. İmza sirkülerinde belirtilen yetkililerce imzalanmış ve kaşelenmiş sözleşme ve ekleri 4. SGK ve Vergi Borcu yoktur yazıları) ve eklenmesi istenen diğer teknik dokümanlar ayrı bir kapalı zarf içerisinde, 1. Zarfın (Sözleşmenin olduğu zarf) üzerine "ACENTALIK İHALESİ TEKLİFİDİR", 2. Zarfın üzerine (Diğer dokümanlar) "ACENTALIK İHALESİ DİĞER DOKÜMANLAR" ve her iki zarf üzerine,  "YALNIZ MUHATTAP TARAFINDAN AÇILABİLİR" ibarelerinin de eklenerek, Eski Büyükdere Cad. No: 33/37 Maslak 34398 İstanbul adresine "OMV Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü – Satınalma Müdürlüğü" dikkatine 26 Mayıs 2017 saat 13:00'den geç olmamak üzere iletilmesi gerektiği,

-Uygun bulunan teklif sahibinin, sözleşme yapılmak üzere davet edilerek ve şartnamede belirtildiği şekilde Kati Teminat Mektubunu ibrazı ile sözleşme ve eklerinin imzalatılacağı,

- İhale ve Ticari konulardaki sorular için (212) 329 1960 numaralı telefondan Burcu Tahtalı (burcut@poas.com.tr), teknik konulardaki sorular için T: +90 212 329 1862 numaralı telefondan Kemal Taylan (kemalta@poas.com.tr) ile irtibata geçilebileceği,

 

hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                                              Saygılarımızla,

 

EK-1: 2 Acente Sözleşmesi 2017

EK -2:Ek I – II 2017

EK- 3: Yükleniciler İçin Minimum ŞECG Gerekliliği                      Murat TUNCER

                                                                                              Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                              BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                    - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                         

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                            

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- 40,41,42, 43  No.lu Meslek Grup Üyelerine

acente_ihale.rar