• Anasayfa
  • |
  • GEMILERIN UZAK MESAFEDEN TANIMLANMASI VE İZLENMESI (LRIT) SISTEMI HK.

GEMILERIN UZAK MESAFEDEN TANIMLANMASI VE İZLENMESI (LRIT) SISTEMI HK.

Sayın Üyemiz, İLGİ : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 20.02.2008 tarih ve 6047 sayılı yazısı. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazı ile, 1- 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de yaşanan terör eylemleri sonrasında deniz güvenliğinin arttırılmasına yönelik Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO) tarafından başlatılan yoğun çalışmalar kapsamında gemilerin anlık olarak izlenmesinin gerektiğine ilişkin olarak görüşün oluştuğu, bu kapsamda Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS)’nin uygulamasına ilişkin değişiklikler ile Uzak Mesafede Gemilerin Tanımlanması ve İzlenmesi (Long Range Identification and Tracking LRIT) Sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı ve uzun süredir LRIT konusunun IMO’nun Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) gündeminde yer aldığı, 2 - Gemilerin uydular aracılığıyla uzak mesafelerde izlenebilmesi için planlanan LRIT Sistemine yönelik IMO’nun MSC Komitesi tarafından yürütülen yoğun çalışmaların 10-19 Mayıs 2006 tarihlerinde düzenlenen MSC 81. Dönem toplantısında tamamlanmış ve Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74)’ne yapılacak değişiklikler ile sistemin performans standartları ve işlevsel gerekliliklerine uygun son hali verildiği, 29 Kasım -08 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen MSC 82. Dönem Toplantısında ise Uluslararası Mobil Uydu Örgütü (IMSO) LRIT’nün Koordinatör olarak kabul edilerek , 03-12 Ekim 2007 tarihlerinde düzenlenen MSC 83. Dönem toplantısında ise 2008 yılı sonuna kadar hayata geçecek olan bu sisteme ilişkin tüm teknik gereksinimlere son halinin verildiği, 3 - Gemilerin LRIT sistemine uyumunun SOLAS Kural V/19-1’de belirtilmekte olduğu, uluslararası sefer yapan ve 300 GT ve üzerindeki tüm yük gemileri, yolcu gemileri ve yüksek hızlı tekneler ile açık deniz sondaj birimlerinin bu kurallara uymalarının zorunlu tutulduğu , gemilerden LRIT bilgisi olarak gemi tanıtım numarasının, pozisyonunun ve o pozisyona ait tarih ve zaman bilgilerini içeren bir veri paketini göndermelerinin talep edildiği, gemilerin AIS bilgisini umuma yayımlanırken, LRIT bilgisinin düzenleyici kurallar çerçevesinde veri aktarım güvenliği sağlanarak sadece yetki verilen alıcı/alıcılara yönelik olarak yayınlandığı, Bayrak Devletlerinin kendi bayrağını taşıyan gemileri mesafe sınırı olmaksızın, Kıyı Devletleri ise kendi kıyılarından itibaren 1000 mili aşmayacak mesafe eriminde seyir yapan tüm gemiler hakkında bilgi alabilmekle yetkilendirildiği, 4 - SOLAS Kural V/19-1 gereği, 31 Aralık 2008 ve sonrasında inşa edilen gemilerde bu sisteme doğrudan uyulacağı, 31 Aralık 2008 tarihinden önce inşa edilen gemilerde ise bu sistemin Ek’1’de belirtilen şekilde aşamalı olarak yürürlüğe konulacağı ve sadece A1 bölgesinde seyir yapan gemilerin çoğu AIS cihazı ile donatıldığında, bu gemilere LRIT verisi gönderme zorunluluğuna dair bir muafiyet tanındığı, - LRIT sisteminin 31 Aralık 2008 tarihinden itibaren gemiler tarafından veri gönderiminin sağlanması ile faal hale geçmesinin hedeflendiği ve bu konuda gemi sahiplerinin ve işleticilerinin bilgilendirilmek üzere Odamız koordinesinde Müsteşarlıkları tarafından bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı ve sözkonusu toplantıda gemilerin bu sisteme uyumu ile ilgili konuların detaylı olarak anlatılacağı, - Yazıları ekinde yer alan SOLAS Kuralı ile ilave bilgilerin gemi sahipleri ve işleticilerine duyurulması, istenilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, EK : 1- SOLAS Kural V/19-1 EK : 2- Gemilerin LRIT Sistemine Uyumuna Murat TUNCER İlişkin Teknik Konular Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Üyeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri