GEMI/TEKNE KONTROLÜ HK.

31.05.2004 Gemi/Tekne Kontrolü Hk. İLGİ: T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nın 20.05.2004 Tarih ve 723 Kayıt No’lu Yazısı. İlgi yazı ile; 1- 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanunu’nda belirtilen sorumluluk sahalarındaki tüm denizlerde denetim görevi yaptıkları, 2- Geçmiş yıllarda eksik donanım, eksik veya yetersiz gemiadamı bulundurma nedeniyle meydana gelen deniz kazaları sonucu mal ve can kayıplarının meydana geldiği, 2- 2004 yaz döneminde, geçmiş yıllarda yaşanan acı tecrübelerin tekrar yaşanmaması için, Komutanlıklarına ait Botların yaptıkları kontroller sırasında, eksik donanım, malzeme veya ehliyetsiz gemiadamları tespiti sebebiyle uygulamak zorunda oldukları savcılığa sevk ve seferden men kararları sonucu planlanan gezi/eğlencenin sona ermesiyle, tekne sahiplerinin, aile fertlerine veya misafirlerine karşı zor durumda da kalabilecekleri de dikkate alınarak , kendi kendine kontrol ve bilinçlenmenin yararlı olacağı, 3- Ek-1’de yer alan Kontrol Listelerine uygun olmayan eksik hususların en kısa zamanda yat/tekne sahipleri tarafından tamamlanması , hususları bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek-1: Kontrol Çek Listesi (3 Sayfa) DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkanı - DTO Şubeleri - DTO 7145 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri - DTO 7194 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri İ.B/İ.A