• Anasayfa
  • |
  • GENIŞLETILMIŞ ISM DENETIMI

GENIŞLETILMIŞ ISM DENETIMI

İlgi yazı ile, Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumuna (Paris MOU) üye ülke limanlarında 1 Eylül – 30 Kasım 2007 tarihleri arasında ISM Kodu kapsamında Genişletilmiş Denetim Kampanyası yapılmasının planlandığı, Türk bayraklı gemilerin Paris MOU’ya üye ülkelerin limanlarında yapılan denetimlerinde bulunan eksikliklerin önemli bir kısmının ISM Kodu ile ilgili veya bağlantılı eksiklikler olduğunun değerlendirildiği, Bu kapsamda, Paris MOU üyesi ülke limanlarında yapılacak olan ISM Genişletilmiş Denetim Kampanyası da gözönüne alınarak, tüm gemi sahibi, donatan ve işletenlerinin gemi ve kara ofislerindeki faaliyetlerinde ISM Kodu gereklerine titizlikle uyması ve ISM’in sadece belge bazında değil, uygulama olarak da tesis edilmesinin büyük önem arzettiği, Bu çerçevede, konunun sektöre duyurulması, ayrıca Türk Bayraklı gemilere yurt içi ve yurt dışındaki limanlarda yapılan önsörvey, genişletilmiş sörvey ve belgelendirme sörveylerinde, gemilerin ISM gereklerine bütünüyle uygunluğunun kontrolünün ve gerekli düzeltici faaliyetlerin yaptırılması ve takibi hususunda gereği Bölge Müdürlükleri ve Klas Kuruluşlarından istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Ek: İlgi yazı örneği (1 sayfa ) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği