GLOBAL TEMINAT SISTEMI

İlgi (a) : 01 Mart 2004 tarih ve 0774 sayılı yazımız. (b): T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27.02.2004 tarih ve 005285 sayılı yazısı. Oda’mız ile T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı arasında 13.12.2000 tarihinde imzalanan bir Protokol ile hayata geçen ve multimodal taşımacılığın daha uygulanabilir bir hale getirilmesini amaçlayan Global Teminat Sistemi’nin işleyişi ve yeni hazırlanması planlanan Protokol hakkında, İlgi (a) yazımız Ek’inde, Gümrük Müsteşarlığı’nın İlgi (b) yazısı firmanıza iletilmiştir. Hazırlanacağı bildirilen söz konusu yeni Protokol’da Oda’mız kefaleti altında çalışacak Global Teminat Sistemi’nin kapsamında yer alacak teminat miktarları ile Global Teminat Sistemi’nin hangi gümrükler arasında ne şekilde işlemesinin firmanız ve multimodal sistemin geneli açısından optimal olacağı konusunda görüş ve önerilerinizin, geç 12 Mart 2003 tarihine kadar Oda’mıza iletilmesi hususunu rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter