• Anasayfa
  • |
  • ISPS KODU'NA UYGUNLUK ANKETI HK.

ISPS KODU'NA UYGUNLUK ANKETI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi : (a) 21.04.2004 tarih ve 1601 sayılı No:155/2004 sirkülerimiz. (b) 26.08.2004 tarih ve 3384 sayılı No:324/2004 sirkülerimiz. (c) 03.09.2004 tarih ve 3485 sayılı No:334/2004 sirkülerimiz. (d) ICS’den alınan 26.10.2005 tarih ve ICS(05)35 sayılı yazı ekleri. İlgi (a), (b) ve (c) Sirkülerlerimiz ile ISPS Koduna Uygunluk anketi, denetlemeler ve ISPS Koduna uygunluk için PSC Kontrol Listesi hususlarında bilgi verilmişti. Bu defa, Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) İlgi (d) yazısında; ICS Üyelerinin ISPS Koduna uygunluk hususundaki İlgi (d) ekindeki rapor formunu ve notları üyeleri olan şirketlere sirküle etmeleri ve bu şirketlerin düzenlenen raporları e-mail: www.john.stawpert@marisec.org veya faks ile (+44 20 7417 88 77) ICS Sekreteryasına geri göndermeleri gerektiği hususunu bildirmeleri istenmektedir. İlgi (d) yazısı ve ekleri (EK-1) ve Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (EK-2) ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi, anketin doldurularak ICS Sekreteryasına gönderilmesini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER EK – 1 : İlgi (d) yazısı ve ekleri. EK – 2 : İlgi (d) yazısı ve eklerinin Türkçe çevirisi. DAĞITIM : Gereği Bilgi - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği