• Anasayfa
  • |
  • TBDTDT Uygulama Talimatı Hk.

TBDTDT Uygulama Talimatı Hk.

​Sayın Üyemiz,

İlgi : T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 11.09.2018 tarih ve E.67329 sayılı yazısı.

Revize edilerek 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı'nın bazı hükümlerinin detaylandırılması hakkında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan değerlendirme talebine ilişkin ilgi cevabi yazıdaki değerlendirme ;

            " 1. "Anlaşmalı ve Tarifeli LNG Gemileri ile LPG Gemileri" başlıklı 8.maddesinin "LPG Gemileri" başlıklı ikinci fıkrasında yer alan hükümlerin LPG taşımayan LPG gemileri için de uygulanması,

              2. 250 metre ve üzeri tehlikeli yük taşıyan/taşımayan tüm Ro-RO ve konteyner gemilerinin "Türk Boğazlarında Gemilerin Geçiş Kuralları" başlıklı 14.maddesinin (a) (iv) fıkrası kapsamında değerlendirilerek, İstanbul Boğazı geçişlerinin bu doğrultuda yapılması,

               3. Uygulama Talimatı genelinde boy aralıklarındaki tam değerler için bir üst cetvelin kullanılması, ( Örnek : 150-200 metre arası gemiler için 150 metre dahil 200 metre hariç)"

şeklindedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                         Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                         Genel Sekreter

Gereği :                                                          Bilgi:

-Tüm Üyeler (Web)                                             - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                      -İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.     

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- KOGAD

- TÜRKLİM

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 40, 41, 42, 43 No.lu Meslek Komite Grubu

 

521_3456_1032_001.pdf