VTS TOPLANTISI HK.

Tarih: 26.08.2004 Konu: Toplantı Hk. İLGİ: Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türk Boğazları                      Gemi Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2004 tarih ve 2605-5270                      sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, 30.12.2003 tarihinde faaliyete başlayan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri’nin uygulamaları ve pilot bölge olarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Alanı için başlatılacak olan “Online Bilgi Hizmeti” hakkında, konu ile ilgili üyelerimizin bilgilendirilmesi ve sektör içi görüş alışverişinde bulunmak için 01.09.2004 Çarşamba günü saat 14:00’ de, Odamızda bir toplantı planlandığı belirtilmekte olup, toplantı yeri ve zamanı Odamızca da uygun bulunmuştur. İlgili acentelerin online bilgi hizmetinden faydalanabilmeleri için kullanabilecekleri kullanıcı adı ve şifrelerinin de dağıtılmasının planlandığı ve 01.09.2004 Çarşamba günü saat 14:00’ de, Odamız Meclis Salonunda yapılacak olan toplantıya ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM      BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma - Türk Armatörler Birliği  İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Acenteler  DTO Konsey Başkanı - Sn. Eşref CERRAHOĞLU                                Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları