• Anasayfa
  • |
  • YURTDIŞI BAĞLANTILI DÜZENLI SEFER YAPACAKGEMILERDE

YURTDIŞI BAĞLANTILI DÜZENLI SEFER YAPACAKGEMILERDE

28.05.2004 Yurtdışı Bağlantılı Düzenli Sefer Yapacak Gemilerde Aranacak Kriterler Hk. İLGİ: a) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2004 Tarih ve 1348 Sayılı Yazısı b) 14.04.2004 Tarih ve 1442 Sayılı ve 140/2004 Sirküler No’lu Yazımız. c) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 08.04.2004 Tarih ve 0901 Sayılı Yazısı d) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2001 Tarih ve (TİC-01)-140-5327 Sayılı Yazısı Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan İlgi (a) yazı ile, 1- Denizcilik Müsteşarlığının fonksiyonel görevinin, denizcilikle ilgili düzenleyici ve koordine edici faaliyetler olması münasebetiyle, Ülkemiz limanlarından yapılan Ro-Ro, Ro-Ro/Yolcu ve Yolcu taşımacılığı seferlerin belli bir disiplin altına alınması ve düzenli hale getirilmesi amacıyla Hat İzin Esas ve Usulleri belirlenerek Müsteşarlıklarının İlgi (d) yazıları ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmiş olduğu, 2- Söz konusu esaslara ilişkin yapılan yazışmalarda yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve bürokratik işlemlerin en aza indirilmesi amacıyla “Yurtdışı Bağlantılı Düzenli Sefer Yapacak Gemilerde Aranacak Kriterler” Müsteşarlıklarınca yeniden belirlenerek İlgi (c) yazı ekinde gönderildiği, 3- Ancak, Denizcilik Sektöründen ve Bölge Müdürlüklerinden Müsteşarlıklarına intikal eden bilgiler doğrultusunda, İlgi (b) Sirküler No:140/2004 yazımız ile duyurulan “Yurtdışı Bağlantılı Düzenli Sefer Yapacak Gemilerde Aranacak Kriterler” hususunda tereddütler olduğu tespit edilerek, söz konusu kriterlerin, yurtdışı bağlantılı düzenli sefer yapacak olan Ro-Ro, Ro-Ro Yolcu ve Yolcu taşımacılığı yapacak gemiler için geçerli olduğu, diğer taşıma türlerini kapsamadığı bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter 28.05.2004 2101 Yurtdışı Bağlantılı Düzenli Sefer Yapacak Gemilerde Aranacak Kriterler Hk. -2- DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (web Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkanı - TDİ Genel Müdürlüğü - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - DTO Şubeleri - Diler Feribot İşletmeciliği A.Ş. - Ertürk Turizm Denizcilik A.Ş. - Gürgen Turizm ve Ticaret A.Ş. - Kargem Gemi ve Turizm A.Ş. - Ulusoy Denizcilik İşletmeleri A.Ş. - Deniz Nakliyatı T.A.Ş. - UND Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. - Ulusoy Gemi İşletmeleri A.Ş. - Ferro Feribot ve Ro-Ro A.Ş. - Marmara Denizcilik A.Ş - Kardem Gemicilik A.Ş. - Ulusoy Denizcilik Taş.A.Ş.