• Anasayfa
  • |
  • ZAMAN ESASLI GEMI KIRA SÖZLEŞMELERIIÇIN BIMCO ISPS

ZAMAN ESASLI GEMI KIRA SÖZLEŞMELERIIÇIN BIMCO ISPS

31.05.2004 “Zaman Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri için BIMCO ISPS Klozu” Konulu BIMCO Özel Sirküleri Hk. Sayın Üyemiz, İlgi : (a) 21.05.2004/2018 tarih ve sayılı, No:194/2004 sirkülerimiz. (b) 26 Kasım 2003 tarih ve No.2.2003 sayılı BIMCO Özel Sirküleri. İlgi (a) sirkülerimiz ile “Sefer Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri için BIMCO ISPS Klozu” konulu, 28.04.2004 tarih ve No.1.2004 sayılı BIMCO Özel Sirküleri ve Türkçe çevirisi bilgilerinize sunulmuştu. Bu defa, BIMCO’dan Odamıza gönderilmiş olan İlgi (b) “Zaman Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri için BIMCO ISPS Klozu” konulu, 26 Kasım 2003 tarih ve No.2.2003 sayılı BIMCO Özel Sirkülerinin (Ek-1) Odamızda Türkçe çevirisi yapılmış olup (Ek-2), sözkonusu sirküler ve Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : EK – 1 : İlgi (b) BIMCO Özel Sirküleri : “Zaman Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri İçin BIMCO ISPS Klozu” EK – 2 : Türkçe çevirisi DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve - Türk Armatörler Birliği Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği EK – 2 BIMCO ÖZEL SİRKÜLERİ NO.2.2003 26 Kasım 2003 ZAMAN ESASLI GEMİ KİRA SÖZLEŞMELERİ İÇİN BIMCO ISPS KLOZU 1 Temmuz 2004’de Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği Uluslararası Kodu (ISPS Kodu) (International Code for the Security of Ships and Port Facilities) yürürlüğe girecektir. Bunun amacı; güvenlikle ilgili tehditleri ortaya çıkarmak ve uluslararası taşımacılıkta kullanılan gemiler ve liman tesislerini etkileyen güvenlikle ilgili olaylara karşı önleyici tedbirler almak için akit hükümetler, hükümet acenteleri, yerel idareler ve gemiler ve liman endüstrileri arasındaki işbirliğini kapsayan bir uluslararası çerçeve saptamaktır. ISPS Kodu’nun koyduğu önlemler arasında gemi sahiplerinin ancak gemi kiralayanların işbirliği ile karşılayabileceği gereksinimler vardır; gemi kiralayanların ve herhangi tali-gemi kiralayanların tam iletişim detayları hakkında bilgi sağlanması gibi. Üstelik, ISPS Kodu’na göre yerel liman idareleri veya diğer ilgili makamlar tarafından alınan güvenlik önlemleriyle ilgili olarak gecikmelere ve masraflara maruz kalınabilir; bunların masrafı gemi sahipleri veya gemi kiralayanlar tarafından karşılanmalı veya bunlar arasında paylaşılmalıdır. BIMCO geçen birkaç ay içinde, ISPS Kodu’nun gemi kira sözleşmesiyle ilgili değindiklerini kapsayacak özel klozlara muhtemelen ihtiyaç duyulmasıyla alakalı olarak üyelerinden giderek artan sayıda soruşturmalar almış bulunmaktadır. Bu endişeyi gidermek için BIMCO Dökümantasyon Komitesi Zaman Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri için BIMCO ISPS Klozunu geliştirmiştir. Kloz (a), 1 Temmuz 2004’ten itibaren ve gemi kira sözleşmesi süresince gemi sahiplerinin ISPS Kodunun gereksinimlerine uyacakları şeklindeki esas gereksinmeyi koyar. Gemi sahiplerinden, uyduklarına dair gemi kiralayanlara dökümanter delil sağlamaları da istenmektedir. Esas olarak, klozun bu kısmı “rahatlatıcı” unsuru teşkil etmektedir, çünkü bu gibi gereksinimler düzeltilmiş SOLAS Konvansiyonu’na göre zorunludur. İlaveten, Kloz (a) şirket güvenlik görevlisine (CSO) ait tam iletişim detaylarını gemi sahiplerinin gemi kiralayanlara sağlamaları yükümlülüğünü getirmektedir. CSO geminin gerçek işletilmesinden sorumlu şirketten atanmış bir kişi olacaktır. Son olarak, Kloz (a) (ii) ISPS Kodunun gereksinimlere uymamaları yüzünden gemi sahiplerinin sorumlu olacakları şartını koyar. Kloz (b) gemi kiralayanların, tam iletişim detaylarını ve herhangi tali-gemi kiralayanlar (sub-charterers) için olan iletişim de