• Anasayfa
  • |
  • Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

Tersanelerimizdeki "Yurt Dışı Siparişler"  için istenen yeni gemi inşa avans teminat mektupları konusunda Odamızca EXİMBANK nezdinde uzun süredir yürütülen girişimler sonucunda "Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı"nın EXİMBANK tarafından başlatılmış olduğu, 16 Eylül 2020 tarih ve 2460/1022 sayılı Sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bunun yanı sıra, EXİMBANK gemi inşa/ihraç edecek ihracatçıların gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak, rekabet güçlerini destelemek, yurt dışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerini arttırmak amacıyla "Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı" adlı yeni bir programı yürürlüğe koymuş bulunmaktadır.

Bu Program kapsamında kullanılacak krediler ile;

* Alıcı firma ile imzalanan kontrat kapsamında, gemi inşa/ihraç edecek ihracatçıların gemi inşa aşamasındaki harcamalarının proje bazında finanse edileceği,

 Program kapsamında düzenlenen teminat mektupları ile;

* Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemelerin ve bunlara ilişkin doğabilecek faizlerin,

* Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin, belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınacağı açıklanmıştır.

 EXİMBANK tarafından yapılan konuya ilişkin açıklamaya göre, kullandırılacak kredinin/düzenlenecek teminat mektubunun tutarı ve vadesi alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak proje bazında Banka tarafından tespit edilecek, alıcı firma ile imzalanan gemi kontrat bedelinin %85'ine kadar kredi kullandırılabilecek veya teminat mektubu limiti belirlenebilecektir, "Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı" kapsamında program bazında azami 25 milyon ABD Doları tutarında kredi kullandırılabilecek veya teminat mektubu limiti saptanabilecek ve bu limitler dâhilinde aynı proje için kredi ve teminat mektubu birlikte kullandırılabilecektir.

EXİMBANK'ın resmi internet sitesinde https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/gemi-insa-ve-ihracati-finansman-programi adresinde de yer verilen açıklamada ayrıca gemi inşa firmalarının başvurabileceği "Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı"nda işlem bazında herhangi bir alt sınırın bulunmayacağı, teminat mektubunun vadesinin en fazla 360 gün olacağı, ve kredi maliyetinin faiz oranların banka tarafında belirleneceği belirtilmektedir.

👉 Detaylı bilgi için

Tüm Sliderlar