• Anasayfa
  • |
  • Gemilere Koruyucu Önlük, Maske ve Benzeri Eşyanın Kumanya Olarak Teslimi İhracat Ön İzinden Muaf Tutulmuştur.

Gemilere Koruyucu Önlük, Maske ve Benzeri Eşyanın Kumanya Olarak Teslimi İhracat Ön İzinden Muaf Tutulmuştur.

T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 04.05.2020 tarih ve E-00054173271 sayılı yazısı ile,

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 30.04.2020 tarih ve 54135513 sayılı yazılarında, 4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/4)" ile Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)", "tulum (koruyucu iş elbisesi)", "sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)", "gözlük (koruyucu gözlükler)" ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "tıbbi ve cerrahi maske" ve "tıbbi steril/non-steril eldivenlerin" ihracatının Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlandığı,

Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan 22.04.2020 tarihli, 102539 sayılı yazıda; 2013/28 sayılı Genelge kapsamında yapılan teslimler ihracat hükmünde olmakla birlikte, gerek kumanyanın tanımı gereği mezkur eşyanın yurt dışına satış amacı taşımaması ve deniz/hava taşıtında tüketilmek üzere teslimin gerçekleştiriliyor olması gerekse de, tamamlayıcı beyanın teslimden daha sonra gerçekleştiriliyor olması nedeniyle kumanya olarak tabir edilen eşyanın 2013/28 sayılı Genelge kapsamı işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla gemi başına; "tek kullanımlık maske 500 adet", "lateks eldiven 500 adet", "koruyucu gözlük 50 adet", "tek kullanımlık tulum 50 adet", "normal iş eldiveni 500 adet" ve "kaynak eldiveni 500 adet" olmak üzere teslimlerinin ihracat ön izninden muaf tutulduğu,

Yazı konusu talimat doğrultusunda gereken tedbirlerin alınması  hususları bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Tüm Sliderlar