• Anasayfa
  • |
  • İMEAK Deniz Ticaret Odası Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

 

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) Ekim ayı Meclis Toplantısı, 8 Ekim Perşembe günü video konferans yöntemiyle yapıldı.

İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır başkanlığında yapılan toplantıda, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak bir sunum yaptı.

Toplantıya, Piri Reis Üniversitesi’nden video konferans yöntemiyle katılan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yaptığı konuşmada ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz ay Türkiye Ekonomisi açısından önemli gelişmeler yaşandığını belirten Tamer Kıran, bunları Merkez Bankasının politika faizini arttırması, pandemi döneminde ekonomi yönetimin swap işlemleri ya da döviz işlemlerine yönelik aldığı kısıtlayıcı tedbirlerin yerini tekrar serbestleşmeye ve normalleşmeye bırakması ve 2021-2023 dönemine yönelik Yeni Ekonomi Programının açıklanması olarak sıraladı.  

Yeni Ekonomi Programı

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programının ana temalarının “Yeni Dengelenme”, “Yeni Normal” ve “Yeni Ekonomi” olarak belirlendiğini kaydeden Tamer Kıran, “Yılın ilk aylarında ortaya çıkan pandeminin etkisiyle arz ve talep yönlü olarak tarihi bir negatif şok yaşayan küresel ekonomi, Türkiye Ekonomisinin de makro dengelerini ve finansal istikrarını olumsuz etkilemeye başladı. Bu çerçevede, ekonominin yeniden dengelenmesinin programın temel parametrelerinden olması sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmak açısından yerinde ve doğru bir adımdır.” diye konuştu.

Pandeminin seyrinin ekonomilerin gidişatını önemli oranda etkilemeye devam edeceğini belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Bu durumu dikkate alarak, pandeminin geride kalması durumunda 2021 yılı büyümesi için yüzde 5,8’lik hedefin yanında, pandeminin olumsuz etkilerinin devam ettiği alternatif kötümser bir senaryonun oluşturulmasının ve büyüme tahmininin yüzde 3,7 oranına düşürülmesinin önümüzdeki döneme ilişkin ihtiyatlı ve gerçekçi bir yaklaşım olduğu düşüncesindeyiz. Pandemi belirsizliğinin devam ettiği mevcut ortamda yeni bir istihdam kalkanı oluşturulmasını da doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz.”

Enflasyon ile mücadelenin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi programın öncelikli hedefleri arasında olmaya devam ettiğini kaydeden Tamer Kıran, programın öne çıkan diğer önemli parametresi “Yeni Normal”in, pandemi sonrası değişmeye başlayan iş hayatına yönelik adımlar atılacağına işaret ettiğini belirtti. Kıran, programın üçüncü parametresi olan “Yeni Ekonomi” çerçevesinde büyüme kadar kalkınma vurgusunun da yapıldığını söyledi.

Tamer Kıran, “Salt bir büyümenin ötesinde, eğitim, sağlık, teknoloji, yüksek katma değer yaratılması gibi önceliklendirmelerin yapıldığı ‘Yeni Ekonomiyi’ hayata geçirebilmenin yine orta ve uzun vadede ekonomimizin istikrarı ve sürdürülebilir büyümesi açısından çok büyük öneme sahip olduğunu görebiliyoruz.” dedi.  

Yeni Ekonomi programının üç yıllık ana hedefinin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkiye Ekonomisinin sürdürülebilir yüzde 5 büyüme yoluna girerken cari işlemler açığını fazlaya dönüştürmek olduğunu kaydeden Tamer Kıran, “Bu amaca ulaşabilmek için içeride tasarruflarımızı arttırarak yatırımların üzerine çıkarmamız, ihracat ve turizmde güçlü hamleler yaparak dış talep ağırlıklı büyümemiz büyük önem taşıyor. Karadeniz örneğinde olduğu gibi yeni enerji kaynaklarına ulaşmamız ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çeşitlendirmemizde bu amaca ulaşmamıza destek olacaktır.” diye konuştu. 

 

Eximbank’ın “Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı” Yürürlüğe Girdi

Pandeminin getirdiği zor koşullara rağmen üyelerimizi ilgilendiren birçok konuda çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirten Tamer Kıran,  Odamızca uzun süredir yürütülen girişimler sonucunda Eximbank tarafından “Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı”nın, 18 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini söyledi.   

Tamer Kıran, söz konusu programla; gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımızın gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak, rekabet güçlerini desteklemek, yurt dışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerini artırmak, geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeleri garanti kapsamına almak maksadıyla gemi kontrat bedelinin yüzde 85’ine kadar en çok 360 gün vade ile program bazında azami 25 milyon dolara kadar kredi ve/veya teminat mektubu limiti verilebileceğini belirtti.  

“Yük Teslimat Formu” Uygulamasında Olumlu Gelişmeler

Deniz yoluyla ithal edilerek, geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılara tesliminde uygulanan “Yük Teslim Talimat Formu” uygulamasının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararıyla yürürlükten kaldırıldığını hatırlatan Tamer Kıran, “İlgili bakanlıklar nezdinde yoğun girişimlerimiz sonucunda bu konuda da olumlu gelişmeler sağladık.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile konunun çözümüne yönelik çok önemli bir adım attıklarını belirten Tamer Kıran, konuya gösterdikleri hassasiyet için UAB Bakan Yardımcısı Sayın Selim Dursun ve Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal Baylan’a teşekkürlerini sundu.  

Koster Yenileme Projesi’nde Girişimler Sürüyor

Koster Filosu Yenileme Projesi hakkında da bilgi veren Tamer Kıran, döviz kurundaki artış ve bankaların 2 kez faiz artırımları nedeniyle projenin uygulanabilirliğinin zorlaşması üzerine desteğin artırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB nezdinde görüşmelerin ve girişimlerin sürdüğünü, bir yandan da finans kurumlarıyla finansman sağlanması konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Tamer Kıran, ayrıca, Acente Personeli Eğitimi ve Sınavı ile Acente Belge eğitimlerinin merkez ve şubelerimizde alınan izinler çerçevesinde yapmaya devam ettiklerini, yine üyelere hizmetler kapsamında Ağustos ve Eylül aylarında Odamız Meclis Salonu’nda pandemi tedbirleri altında 2 kez “Amatör Denizci Belgesi” ve “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” eğitim ve sınavlarını yaptıklarını söyledi.  

Denizcilik Sektörü Envanter Çalışması  

Odamızca yaptırılan denizcilik sektörünün ekonomiye katkısı ve envanter çalışmasında sona çok yaklaşıldığını belirten Tamer Kıran, 7 Ekim Çarşamba günü DTO Meclis Salonu’nda yapılan geniş katılımlı toplantı ile hazırlanan raporu değerlendirdiklerini kaydetti.

Ülke ekonomisine katkı anlamında sektörümüzle ilgili gayet sağlıklı olduğunu düşündüğümüz verilere ulaşılmasına rağmen, envanter yani sektörün nicelik olarak büyüklüğü konusunda maalesef üyelerimizden yeterli veri gelmediği için sağlıklı bir sonuca henüz ulaşılamadığını gördüklerini belirten Tamer Kıran, “Yapılan çalışmanın tam ve arzu ettiğimiz sıhhatte olması için siz üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle Odamızın web sayfasında yer alan, genel içerikli ve geniş aralıklı cevap verme imkanının olduğu 10 soruluk ankete katılmanızı önemle rica ediyorum.” dedi.

Piri Reis Üniversitesi’nin Başarısı

Piri Reis Üniversitesi’nin başarılarına da değinen Tamer Kıran, her geçen yıl öğrencilerden gördüğü talep artan üniversitede yeni akademik yılda 1251 yeni öğrencinin kaydolduğunu, buna ilaveten ek kontenjan ve dikey geçiş sınavı ile kayıt yapma hakkı olan yaklaşık 70 öğrenci ile bugün itibarıyla yaklaşık 1320 yeni kayıt, toplam 5200 öğrenci ile 2020-2021 akademik yılına başlandığını bildirdi.   

Üniversitede sadece denizcilik fakültesi olarak değil, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, hukuk fakültesi ve denizcilik meslek yüksekokulunda neredeyse tam doluluk oranına ulaşıldığını kaydeden Tamer Kıran,  üniversitenin tercih edilmesinde emeği geçen Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan başta olmak üzere tüm akademik ve idari kadroya teşekkür etti.

Hâlihazırda Deniz Ticaret Odası ile üniversiteyi vakfeden Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) arasında mevzuat ve fiiliyat açısından güçlü ve kuvvetli bir bağın mevcut olduğunu belirten Tamer Kıran, bu bağı daha da güçlendirmek amacıyla vakıf senedinde bazı düzenlemeler yapmak için 15 Nisan 2020 tarihinde genel kurul yapmayı planladıklarını ancak Covid-19 salgınının bu planın ertelenmesine neden olduğunu hatırlattı.  

Akabinde Genel Kurulu Ekim-Kasım aylarında yapmayı planlarken, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yine bir erteleme ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Tamer Kıran, değişiklikler için 2/3 çoğunlukla yani en az 180 kişinin katılımıyla genel kurulun toplanması gerektiğini hatırlatarak, pandemi şartlarının elverdiği ilk müsait zamanda bu toplantıyı yapacaklarını söyledi.

Tamer Kıran, Cumhuriyetimizin 97. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıldönümünün kutlanacağını hatırlatan Tamer Kıran, Cumhuriyetimizin, Anadolu halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği olağanüstü mücadeleyle destan yazarak kazandığı Kurtuluş Savaşı sonucunda kurulduğunu hatırlattı.   

Bu dönemde Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu hiç unutmamamız ve kıymetini bilmemiz gereken günlerden geçildiğine dikkat çeken Tamer Kıran, “Doğu Akdeniz’de, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Azerbaycan’da son günlerde yaşanan gelişmeler tesadüf değildir, hedefte ülkemiz de vardır. Bu tertiplere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, sahada kahraman ordumuzla gereken cevapları veriyoruz. Böylece diplomatik alanda masaya daha güçlü oturabiliyor ve milli menfaatlerimizi daha etkili savunabiliyoruz.” diye konuştu. 

“Bu ülkenin vatandaşları olarak bir ve beraber olduğumuzda, kardeşliğimizi bozmadığımızda bizi yolumuzdan döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.” diyen Tamer Kıran, “Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünü kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle yâd ediyorum. Vatan uğruna her dönem fedakârlıkla mücadele ederek bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.” dedi.

 

Tüm Sliderlar