• Anasayfa
  • |
  • İMEAK Deniz Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Teşrifleriyle Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Teşrifleriyle Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Teşrifleriyle Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

“Denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde Türkiye Cumhuriyeti büyüyecek ve güçlenecektir.” “Üç tarafı denizlerle çevrili ve dünyanın gıpta ile baktığı bir coğrafyaya sahibiz. Bu bakımdan, denizler ve siz denizciler, bizim için ayrı bir değersiniz. Bu yaklaşımla, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak denizcilik ve denizyolları alanına dört elle sarılıyoruz.”

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran:

“COVID 19 salgını, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Libya ile imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşması açık olarak göstermiştir ki, denizlerde var olmak mecburiyetimiz vardır.”

“Bu bağlamda denizcilik bir devlet politikası olmalı ve gücünün artırılması için her imkan seferber edilmelidir.”

 

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) Temmuz ayı Meclis Toplantısı, 2 Temmuz 2020 Salı günü, Piri Reis Üniversitesi’nde yapıldı. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Toplantının sonunda DTO’nun düzenlediği “Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir/Proje Yarışması”nın sonuçları açıklandı ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılım, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Halil Yıldız katıldılar.

İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, azim ve sebatla çalıştıklarını, denizciliğimizin önünü açacak yasal düzenlemelerle birlikte birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Ülkemizde dış ticari taşımacılığın yaklaşık yüzde 90’ı denizyolu ile yapılmaktadır. Sektörün GSMH’deki payı 18,4 milyar dolar ile yüzde 2,5’dur. Bu rakamlar da gösteriyor ki; ekonomimizde yakalanan istikrar, denizcilik sektöründe de kendini göstermiş ve denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Son dönemlerde, denizciliğimizin her alanında kayda değer bir artış meydana geldiğini belirten Karaismailoğlu, limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2003 yılında 190 milyon ton iken, 2019 yılında 484 milyon ton olarak gerçekleştiğini, yine aynı dönemde, konteyner elleçleme sayısının 11.5 milyona ulaşarak 4,5 kattan fazla arttığını kaydetti.

“Sektörlerimizin Önünü Açan Her Adımı Atacağız”

Kabotaj hattındaki yük taşımacılığının 56 milyon tona ulaştığını, yolcu taşımacılığının ise 150 milyon yolcuyu aştığını belirten Karaismailoğlu, “Ülkemizin toplam dış ticareti içerisindeki deniz yolunun parasal değer olarak payı, 2003 yılında 57 milyar dolarken, 2019 yılında 222,1 milyar dolara yükselerek %290 oranında artmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda, sektörlerimizin önünü açan, gelişmiş ekonomilerde olduğu şekilde, denizcilik sektörünün ekonomi içindeki ağırlığının artmasına olanak sağlayan her adımı atacağımızı bilmenizi isterim.” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapıda hayata geçirdikleri ve devam eden projelerin, Türkiye’nin ekonomik açıdan daha güçlü ve parlak bir geleceğe ulaşmasını sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, “Bu yaklaşımla her bir sektörümüz de büyüyecek ve Türkiye’ye her geçen yıl daha büyük ‘değer’ katacaktır. Bölgemizde ve dünya coğrafyasında ekonomik hakimiyetimiz artacaktır.” dedi.

Ülkemizin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiği yeri almasının herkesin ortak dileği olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Unutmayalım ki denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde Türkiye Cumhuriyeti büyüyecek ve güçlenecektir. Bu vesile ile denizciliğimizi geliştirmek ve çok daha iyi noktalara taşımak ve dünya denizcilik sektöründeki payımızı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ve dünyanın gıpta ile baktığı bir coğrafyaya sahibiz. Bu bakımdan, denizler ve siz denizciler, bizim için ayrı bir değersiniz. Bu yaklaşımla, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak denizcilik ve denizyolları alanına dört elle sarılıyoruz.”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da yaptığı konuşmada, COVID-19 salgını nedeniyle 3 ay boyunca video konferans yöntemiyle yapmaya mecbur kaldıkları Meclis toplantısını bugün yeniden bir araya gelerek yapmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Denizcilik sektörünün hem sanayi hem hizmet sektörü olarak Türkiye Ekonomisine doğrudan ve dolaylı katma değeri artarak devam ettiğini ve bugün itibarıyla 20 milyar dolar seviyelerine geldiğini belirten Tamer Kıran, sektörün doğrudan ve dolaylı yoldan ülkemiz istihdamına katkısının da 1 milyonun üzerinde olduğunu kaydetti.  

Sektörün gelişmesinde bugünlere gelmesinde önemli tarihler bulunduğuna dikkat çeken Tamer Kıran, bu tarihler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Tamer Kıran, “Geçtiğimiz son 18 yıllık dönemde 300’den fazla kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ ve benzeri kanuni düzenlemeler ile denizciliğimizin her alanında karşılaştığı sorunlar giderilmeye çalışılmış, Türk sahipli deniz ticaret filomuzun büyümesi, gemi inşa sanayimizin gelişimi ve güçlenmesi anlamında bazıları devrim niteliğinde sayılabilecek atılımlar yapılmıştır. Sadece bir örnek verecek olursak; 2003 yılının başında 8,9 milyon DWT olan 1000 groston ve üzeri Türk sahipli ticaret filomuz bugün 29,3 milyon DWT’a gelmiştir. Bu büyüme ve güçlenmeyi sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Bugün ulaşılan noktanın yeterli olmadığına dikkat çeken Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Ülkemizin yer aldığı coğrafyadaki stratejik öneme haiz konumu, genç nüfusu ve sahip olduğu avantajlardan faydalanılarak dünya deniz taşımacılığındaki payımızın artırılması geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Bir örnek vermek gerekirse; Türk sahipli ticaret filomuz bugün 1.484 gemi ve 29,3 milyon DWT ile 15'inci sırada yer alırken, hemen yanı başımızda yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip komşumuz Yunanistan, 4.926 gemi ve 394 milyon DWT ile dünyada ilk sıradadır.

Türk armatörlerin küresel rekabet gücünün artması için yapılması gerekenler aslında halihazırda bu işi yapmış olan ülkelerin neler yaptığı dikkate alınarak kolayca görülebilir. Bu sektör, karada yerleşik bir sanayi, bir hizmet sektörü gibi değil, kuralları uluslararası belirlenmiş ve uygulanmakta olan bir sektör olduğu için dışarıdaki rakiplerimiz hangi imkanlara sahipse, bizim de benzer imkanlara sahip olmamız gerekmektedir.”

“Denizlerde Var Olmak Mecburiyetimiz Vardır”

Koronavirüs salgını sürecinde bütün dünya, denizcilik sektörünün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu çok net bir şekilde gördüğünü, dünyada yüklerin taşınmasında deniz yolunun payının yüzde 90’lara çıktığını belirten Tamer Kıran, “COVID 19 salgını, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Libya ile imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşması açık olarak göstermiştir ki, denizlerde var olmak mecburiyetimiz vardır. Bu bağlamda denizcilik bir devlet politikası olmalı ve gücünün artırılması için her imkan seferber edilmelidir. Hükümetimizin son yıllarda MİLGEM ve benzeri projeler ile savunma sanayimize sağladığı imkanlar sonucu geldiğimiz nokta ve sağladığımız başarı bunun en somut göstergesidir. Buradan hareketle, ticaret bahriyesinin de benzer güçte olması için çalışmalar yapılmasının önemi ve mecburiyeti aşikar bir netice olarak ortaya çıkmaktadır.“ diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun önderliği ve desteğiyle sektör olarak yeni atılımlar yapmaya hazır olduklarını belirten Tamer Kıran, Türk denizciliğinin gelişimine katkı sağlamak, ülkemizi uluslararası bir denizcilik merkezi haline getirmek için “Tonaj Harcı Kütüğü” Kanunu oluşturulması çalışmalarının tamamlanıp, kanunun bir an önce çıkarılmasını istirham etti.

Koster Filosunun yenilenmesi projesinin hayata geçirilmesi hedefine yönelik çok önemli bir adım atıldığını belirten Tamer Kıran, bu bağlamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlıkları tamamlanmış olan Türk Bayraklı gemilerden ekonomik ömrünü tamamlayanların hurdaya ayrılarak yerlerine yeni gemi inşa edilmesinin usul ve esasları hakkında tebliğin, DTO görüşleri de alınarak yayınlanmasını talep ettiklerini söyledi.    

Tamer Kıran, “Denizcilik sektörünün desteklenip geliştirilmesi, deniz ticaret filomuzun rekabet gücünün mutlaka artırılması gerekmektedir. Milli gelir içinde denizciliğin katkısını en az 2 katına çıkarmamız, dünya denizciliğinden daha fazla pay almamız, ülke olarak dünya denizciliğinde lider 10 ülke arasında yer almak öncelikli hedefimiz olmalıdır. Yukarıda arz ettiğim çalışmaların hayata geçirilmesinin denizciliğimiz için yeni bir milat oluşturacağına ve hedeflerimize hızla ulaşmada ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çok Yakın Ve Verimli Çalışmalar Gerçekleştiriyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile her zaman çok yakın ve verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Tamer Kıran, hem bakanlığı direkt ilgilendiren konularda, hem de diğer bakanlıklar ile olan sorunlarımızın çözümünde adeta bir köprü vazifesi görerek yaptıkları çalışmalar ile özelikle pandemi sürecinde üyelerin sorunlarına çözümler aradıklarını söyledi.

Tamer Kıran, “Çalışmalar çerçevesinde; deniz turizminde ve deniz yoluyla yolcu taşımacılığında pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamalar Bakanlığımızın etkin çalışmaları neticesinde 1 Haziran’da kaldırıldı. Ülkemiz limanlarında yapılan Türk gemiadamları değişimlerinde kolaylık sağlandı. Gemiadamı cüzdanı, yeterlik belgesi ve STWC sertifikalarının süreleri uzatıldı. Türk bayraklı gemilere aylık ve 3 aylık periyotlarda uygulanan önsörvey denetimlerinin 2 ve 4 aylık periyotlarla yapılması sağlandı.” diye konuştu.    

Bakanlıkla yakın çalışmanın bir güzel örneğini de denizci öğrencilerin staj sorununda yaşadıklarını belirten Tamer Kıran, “Yaptığımız görüşmeler neticesinde, denizcilik eğitimi veren okullarda öğrenim gören güverte sınıfı öğrencilerini kapsamak üzere eş değer staj uygulamasına gidildi. Buna göre, bu gruptaki öğrencilerin, stajlarının 2 aylık bölümünü, deniz eğitim süresinden sayılmak üzere denizcilik işletmelerinde yapmalarına müsaade edildi.” dedi.

Bu yakın işbirliği dolayısıyla başta Sayın Bakanımız olmak üzere Bakanlığın her kademedeki çalışanlarına teşekkürü borç bildiğini belirten Tamer Kıran, görevlerine yeni atan Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Halil Yıldız, Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aykan’a başarılar diledi.

Tamer Kıran, “Sayın Bakanımızın başkanlığında, Denizcilikten Sorumlu Bakan Yardımcımız Sayın Selim Dursun’un koordinasyonunda, yeni genel müdürlerimiz ve ekipleri ile birlikte Odamız ile Bakanlığımız arasındaki yakın işbirliği ve çalışmanın aynen devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu çalışmaları yaparken Deniz Ticaret Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.” diye konuştu.

Tamer Kıran, “Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir/Proje Yarışması”nı ilk kez düzenlediklerini belirterek, bu yarışma ile ülkemizin her bireyinin denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikirlerini yatırımcıyla buluşturmasını ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projeler ortaya çıkarılmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Tamer Kıran, “Milletimizin aklı, üstün yetenekleri ve denizcilik sektörümüzün paydaşlarının tecrübe ve yaratıcılıkları ile ortaya koyabilecekleri fikirlerin Türk Denizciliğine yeni ufuklar açacağına inanıyoruz. Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm yarışmacılara ve projeleri titizlikle inceleyen jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Yarışmada derece alan katılımcıları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Denizlerimizdeki egemenliğimiz anlamına gelen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladıklarını belirten Tamer Kıran, “yüzlerce yıldır yabancılara verilen imtiyazları sona erdiren Kabotaj Kanunu ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de hayati önemi haiz bir adım atılmıştır.” dedi.

Tamer Kıran, bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tarihimizin tüm büyük denizcilerini, deniz savaşlarında, deniz kazalarında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi, bu mesleğe emeği geçen ve ebediyete intikal eden tüm denizcilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Yine bu ay 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıl dönümünü idrak edeceklerini belirten Tamer Kıran, “15 Temmuz, yıllardır devletin sinesine sinsice yuvalanmış karanlık bir terör örgütünün, sınırlarımızın dışındaki destekçileri ile birlikte bayrağımıza, hak ve özgürlüklerimize kastetme girişimiydi. Demokrasimize sahip çıkan aziz milletimiz, kararlılığı ile halkımıza cesaret veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini, neleri yapabileceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Bu vesileyle vatanı ve bayrağı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.” diye konuştu.

Tamer Kıran, DTO tarafından hazırlanan 2020 Denizcilik Sektör Raporu’nu tamamlanarak, kurumsal web sitesinde yayımladıklarını bildirdi.

Toplantının sonunda, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hediye takdim etti.

“Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir/Proje Yarışması” Ödül Töreni

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından Ar-Ge ve inovasyon kültürünün gelişmesi, yeni deniz teknolojileri ile yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen “Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir/Proje Yarışması”nın ödül töreni yapıldı.

Yarışmada, Fatih Yıldızhan ve Ekibi tarafından hazırlanan “Blueway, turizm sektörünün Mavi Yolculuk pazarını hedefleyen B2B odaklı gerçek zamanlı bilgi, analitik ve raporlama çözümlerini SaaS modeliyle sunan yeni nesil dijital bir platform” konulu proje birincilik ödülüne layık görüldü.

Cemal Turan tarafından hazırlanan “Denizcilik Sektörü İçin Balık Mukusu Katkılı Yüksek Antifouling Özellikli Deniz Dostu Boya” konulu proje İkinci olurken, Mehmet Ozan Şerifoğlu ve Ekibi tarafından hazırlanan “Farklı çalışma modlarına sahip, pentamaran gövdeli ve modüler acil durum müdahale aracının geliştirilmesi (ADMA)” konulu proje üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye girenler ödüllerini Adil Karaismailoğlu, Tamer Kıran ve Salih Zeki Çakır’dan aldılar.

Toplantının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile birlikte bir römorköre binerek Tuzla tersaneler bölgesinde incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Tüm Sliderlar