• Anasayfa
  • |
  • İnşa Halindeki Geminin Finansmanı İçin Kullanılan Banka Kredisinde Banka Sigorta Muamele Vergisi(BSMV) İstisnası Getirildi.

İnşa Halindeki Geminin Finansmanı İçin Kullanılan Banka Kredisinde Banka Sigorta Muamele Vergisi(BSMV) İstisnası Getirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü’nün 28.09.2020 tarih ve E.709260 Sayılı Özelge’sinde,

“Türk Uluslararası Gemi Sicili ’ne kaydettirilecek geminin inşasının finansmanına yönelik olarak kullanılan kredinin banka tarafından münhasıran gemi inşasına ilişkin olarak kullandırılması, işletme kredisi mahiyetini taşımaması ve bankaca alınan/alınacak gerekli belge/teminatlarla (gemi inşası harcama tutarlarına ilişkin faturalar, gemi ipoteği vb.) bu hususların tevsik edilebilmesi durumunda bahse konu kredi dolayısıyla lehe alınan paralara 4490 sayılı Kanunun 12.nci maddesi kapsamında BSMV istisnası uygulanması mümkündür.” şeklinde açıklanmakta olup Özelge örneği ektedir.

👉 Detaylı bilgi

Tüm Sliderlar