• Anasayfa
  • |
  • Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği

Sayın Üyemiz,

"Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair” Cumhurbaşkanlığı Kararı " 30.03.2020 tarih ve 31084 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanmıştır. İlgili kararın metni ek’te yer almaktadır.

Söz konusu karar kapsamında, gerçek ve tüzel kişilerin finansmana erişimin imkanlarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesini amacı ile;

- Kredi Garanti Kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kredi Garanti Kurumları’na aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılmıştır.

- Yatırım kredileri için anapara ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süre, ihtiyaç duyulması halinde bir ay uzatılması hüküm altına alınmıştır.

- Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, kararda tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilecektir.

- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme yetkisi verilmiştir.

- Kefalet limitleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için azami 50 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon lira olarak uygulanacaktır.

- Kredi Garanti Kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde 31 Aralık'a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK'ye vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20'sini aşmaması şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacaktır.

Odamız ilgili sirkülerine ulaşmak için tıklayın.

Tüm Sliderlar