• Anasayfa
  • |
  • Marmara Denizinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesiyle ortaya çıkan tersane ve limanların dip tarama ile ilgili yönetmelik değişikliği

Marmara Denizinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesiyle ortaya çıkan tersane ve limanların dip tarama ile ilgili yönetmelik değişikliği

22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazete'de "Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu yönetmelik ile analizleri yapılan ve sınır değerlerin altında kalan dip tarama malzemesinin 30/06/2024 tarihine kadar Marmara Denizi'nde bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında belirlenen alanlara ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak boşaltılabileceği belirtilmiştir.

👉Yönetmeliği okumak için

Tüm Sliderlar