• Anasayfa
  • |
  • Tamer Kıran, DEÜ Liman Kongresi’nin Açılışında Konuştu

Tamer Kıran, DEÜ Liman Kongresi’nin Açılışında Konuştu

Tamer Kıran, DEÜ Liman Kongresi’nin Açılışında Konuştu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Dokuz Eylül Üniversitesi’nce, 4 Kasım 2021 tarihinde “Pandemi Sürecinde Limanlar: Belirsizliği Yönetmek” ana temasıyla düzenlenen, V. Ulusal / I. Uluslararası Liman Kongresi’nin açılışına video konferans yoluyla katılarak bir konuşma yaptı.

Tamer Kıran konuşmasında, Covid-19 salgını döneminde küresel dünya ticaretinin devamlılığının sağlanmasında en kritik görevin deniz yolu taşımacılığına düştüğünü belirterek, 2020 yılında 13,34 milyar tonluk dünya taşımacılığının 11,54 milyar tonunun yani yüzde 86’sının denizyolu ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu yüklerin elleçlemesinin denizcilik sektörünün önemli bir alt kırılımı olan limanlarda yapıldığını belirten Tamer Kıran, tedarik zincirinin önemli bir parçası olan limanların; salgın, deprem, doğal afetler gibi geniş kesimlerin hayatını olumsuz etkileyen felaketlerde ulaşım kanallarının açık kalmasını sağlayarak hayati rol üstlendiklerini söyledi.

Ülkelerin, korona virüsün yayılmasını önlemek için insanların ve yüklerin hareketinde çok katı önlemler aldığını, ürün hareketlerine de çeşitli kurallar getirildiğini belirten Tamer kıran, “Bu noktada uluslararası ticaretin ve küresel tedarik zincirinin önemli bir tamamlayıcısı olan limanlar, pandeminin getirdiği belirsizlikleri bertaraf etmek ve küresel ticaretin devamlılığını sağlamak amacıyla gerek liman operasyonlarında ve gerekse ticari operasyonlarda kuralları esneterek sürecin sağlıklı bir şekilde kesintisiz yürütülmesine önemli katkı sağlamışlardır. Bu noktada Covid-19 salgını, küresel tedarik zincirinin devamlılığının sağlanmasında limanların önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.” diye konuştu.

Covid-19 sonrası tedarik zincirinin önemli ölçüde değişeceğini, üretim süreçlerinde tasarım ve planlamada değişiklik olacağını, daha kısa tedarik zincirlerinin kurulacağını, çevik bir tedarik zinciri tasarımının ön plana çıkarak geleneksel tedarik zinciri yaklaşımından değer zinciri konseptine geçişin hızlanacağının öngörüldüğünü belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Ülkemizde bulunan 184 limanda 2020 yılında yaklaşık 497 milyon ton yük elleçlenmiş, 2021 yılının ilk yarısında elleçlenen yük miktarı bir önceki yıl aynı döneme göre %6 artmıştır.  Ülkemizde faaliyet gösteren liman tesislerinin işletme standartlarının yükseltilmesi ve çevre duyarlılığının en üst düzeye çıkartılması için birçok çalışma yapılmaktadır. Limanlarımızın birçoğu teknik açıdan gayet iyi durumda olmasına rağmen teknolojinin gelişimine paralel yük elleçlemesi de her gün daha farklı teknolojilerle yapılmaya devam ettiği için özel sektörümüz bu alanda fevkalade yatırımlar yapmış, ihtiyaç durumuna göre yapmaya devam etmektedir. Türk limancılık sektörünün değişen rekabet koşullarına ayak uydurarak dünya ticaretindeki yerini koruyacağına olan inancım tamdır.”

Tüm Sliderlar