• Anasayfa
  • |
  • Tamer Kıran, İÜ’de “Deniz Ticareti Hukukunda Tahkim Anlaşmaları” Konulu Sempozyuma Katıldı

Tamer Kıran, İÜ’de “Deniz Ticareti Hukukunda Tahkim Anlaşmaları” Konulu Sempozyuma Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Derneği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce 26 Ekim 2022 Çarşamba günü düzenlenen, “Deniz Ticareti Hukukunda Tahkim Anlaşmaları” konulu sempozyuma katıldı.

Tamer Kıran, İÜ Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’ndaki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, deniz ticareti hukukunun, niteliği itibarıyla tahkime elverişli olduğunu belirterek, tahkimin, tüm dünyada devlet mahkemelerine oranla daha fazla başvurulan bir uyuşmazlık çözüm yolu olduğunu kaydetti.

Deniz ticareti hukukunda tahkime başvurulmasının asli sebebinin; deniz ticareti hukukunun kendine özgü ve teknik özelliklerinden kaynaklandığını belirten Tamer Kıran, “Bu alandaki uzman kişilerin varlığı, uyuşmazlıkları devlet mahkemeleri yerine tahkime götürmede asli etkenlerden biridir. Böylece taraflar, uyuşmazlığın kendi alanlarında yetkin ve uzmanlar eliyle çözüleceğine güvenirler. Londra Deniz Hakemleri Birliği’nin (LMAA) bu kadar rağbet görmesinin başlıca sebebi budur. Deniz ticaretinin asli aktörleri arasında yer alan P&I (Koruma ve Tazmin) sigortacıları da genellikle bu alanda güven duydukları LMAA tahkimini empoze etmektedirler.” dedi.

Türk denizcilik sektöründe özellikle milletlerarası deniz taşımalarında “Türkiye’de tahkim” kayıtlarının bugün itibarıyla taraflar arasındaki sözleşmelere konulmasının çok kolay gözükmediğini belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:
“Ancak kabotaj taşımaları, gemi inşa sözleşmeleri, kurtarma ve römorkaj sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda gerek devlet yargısının iş yükünü hafifletmek, gerek uyuşmazlığın daha kısa sürede ve işin uzmanları tarafından karara bağlanmasını sağlamak adına bilimsel toplantılar gerçekleştirilmeli ve sektör bilgilendirilmelidir. Devlet yargılamasına kıyasen çok pahalı olarak düşünülen tahkimin aslında yargılama masrafları bakımından özellikle yüksek meblağlı uyuşmazlıklarda çok daha ekonomik bir yargı yolu olduğu izah edilmelidir. Atılacak sağlam ilk adım sonrasında ise hedef İstanbul ve Türkiye’yi ‘deniz ticareti uyuşmazlıklarının’ çözümlendiği bir tahkim yeri hâline getirmek olmalıdır.”

Sempozyumda, “Türkiye’de Tahkim ve ISTAC (İstanbul Tahkim Merkezi)”, “Deniz Yolu İle Eşya Taşıma Sözleşmelerinde Tahkim Kayıtlarının Geçerliliği” ve “Konşimentolarda Yer Alan Tahkim Kayıtlarının Üçüncü Kişilere Sirayeti Sorunu” konuları ele alındı.

Tüm Sliderlar