• Anasayfa
  • |
  • Yatırıma Destek - 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi Hk.

Yatırıma Destek - 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi Hk.

Kalkınma Yatırım Bankası (KYB), "Yatırıma Destek" TL Kredisi başvuruları  başlamıştır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı, 10 yıla kadar vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. 

"Yatırıma Destek" TL Kredisi Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklandığı ifade edilmektedir. 

Bahse konu kredinin, denizcilik sektöründe gemi ve tekne yapımı alanlarında faaliyet gösteren firmalarada TL olarak kullandırılacak olduğu ve bu şekilde "yatırımcıları" döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı TL güvencesinde ve sabit faizle korumanın amaçlandığı bildirilmektedir. 

Kredi koşullarının;

-10 yıla kadar vadeli olacağı, 

-Kredi alt sınırının 20 milyon TL ve üst sınırın 400 milyon TL olacağı, 

-Kredinin TL olarak ve  Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların finansmanında kullandırılacağı, 

-Öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olacağı, 

-Proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde kredi vadesi içinde kalmak koşuluyla 24 aya kadar ödemesiz dönem imkanı sunulacağı, 

- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımına başlamamış ya da 5 Haziran 2020 tarihinden önceki 12 ay içerisinde yapılmış olan yatırım harcamalarının kapsam dahilinde olacağı ifade edilmekte olup, bu kredi kapsamındaki yatırımların teminat yapısının, KYB kredi analiz ekipleri tarafından değerlendirileceği ve yatırımın finansmanına ilişkin gerekli görülen teminatlar Banka tarafından yatırımcılardan talep edileceği ifade edilmektedir.

 Denizcilik sektöründe; "30.1 Gemi ve tekne yapımı" NACE kodu ile faaliyet gösteren Üyelerimiz kredi başvurusu için öncelikli alanlar listesinde yer almakta olup, İlgilenen Üyelerimiz, bahse konu kredi hakkında https://bit.ly/2NRLJ87 internet adresinden Kalkınma Yatırım Bankası duyurusuna, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Uygulama Talimatı"na "https://bit.ly/2C7Ae9C" internet adresinden ve Ek'te  "30.1 Gemi ve tekne yapımı" NACE kodu alt kodlarına ulaşabilecektir.

👉 Sirküler için tıklayın 

Tüm Sliderlar