Yayınlarımız

Dünya Ölçeğinde Özelleştirme ve Limanların yeniden yapılandırılması

​​"Doç Dr. Fikret Erkan" tarafından hazırlanan "Dünya Ölçeğinde Özelleştirme ve Limanların Yeniden Yapılandırılması: Türk Limanları Açısından Bir Değerlendirme" adlı eseri Odamız Kütüphanesinde inceleyebilirsiniz. Yayın Tarihi: 2005