-

11.05.2004 2004 Atina Olimpiyatları Sırasında Bir İş Merkezinnin Kurulmasının Duyurulması Hk. İlgi: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nin 06/05/2004 tarih ve 15893 sayılı yazısı. Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı’ndan alınan yazıda, Atina Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Dracoulis Fountoukakos’un Atina Büyükelçiliğimize yazılan mektubuna atıfta bulunarak; anılan Odanın, 2004 Atina Olimpiyatları sırasında yabancı işadamlarının Yunan muhataplarıyla buluşabilmeleri, Yunan ekonomisi hakkında bilgi alabilmeleri ve gerektiğinde Oda’nın imkanlarından (fax, e-mail, tel.) yararlanabilmeleri için Olimpiyatlar süresince Oda içerisinde işadamlarına hizmet vermek üzere, bir iş merkezinin kurulacağının bildirildiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımızla, Murat Tuncer Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ: - Tüm Üyeler (Web Sayfasında)