• Anasayfa
  • |
  • BOYA DENETMENLIĞI SERTIFIKA KURSU HK.

BOYA DENETMENLIĞI SERTIFIKA KURSU HK.

İlgi yazı ile; Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün İstanbul’da yapmış olduğu Denizcilik Emniyet Komitesi 62. toplantısında, SOLAS Kural 11-2, A-1, 3-2 ‘de değişiklik yapılarak, 500 GT’dan büyük tüm gemilerin balast tanklarının ve 150 m.den büyük dökme yük gemilerinin çift cidar mahallerinin koruyucu kaplama uygulaması zorunlu hale getirildiği; söz konusu işlemlerin, IMO tarafından geliştirilmiş Koruyucu Kaplama Performans Standardı uyarınca gerçekleştirilmesi gerektiğinden, bunun sağlanması için 500 GT ve daha büyük gemi inşaatı ve bakım-onarımı faaliyetinde bulunan tersanelerimizde 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren en az 1 adet Boya Denetmeni bulundurma zorunluluğu ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Yazıda devamla; sektörün bu ihtiyacını karşılamak amacıyla, GEMİSEM - Gemi Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi’nin, “Boya Denetmeliği Sertifikalandırma Kursu” düzenlenmesi için başlattığı hazırlıkların son aşamaya geldiği ve bahse konu kursa ilişkin işlemlerin, GEMISEM tarafından, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütüleceği; kurs sonunda yapılacak sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı onaylı sertifika verileceği bildirilerek; katılımcı sayısı sınırlı olan ve Türk Loydu Vakfı Eğitim Tesislerinde 19-24 Ocak 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kurs ile ayrıntılı bilgi ve kayıt için Gemi Mühendisleri Odasına başvurulabileceği bildirilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği: Bilgi: - WEB (Tüm Üyeler) - Y.K. Başkan ve Üyeleri - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler