• Anasayfa
  • |
  • Gemi Acenteliği Eğitim Duyurusu

Gemi Acenteliği Eğitim Duyurusu

Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sebebiyle ertelenmiş olan Gemi Acenteliği Eğitimi, 21 - 25 Eylül 2020 tarihli arasında sosyal mesafe, tıbbi maske ve hijyen kurallarına uygun olarak 50 kişilik kontenjan ile 10:00 - 16:45 saatlerinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu'nda (Meclis-i Mebusan Cad. No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL) düzenlenecek olup sınav 26 Eylül Cumartesi günü 10:00'da aynı salonda yapılacaktır.

  1. Eğitime; en az lise mezunuolan ile gemi acente personeli kimlik kartı almak, isteyen (gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan) kişiler katılabilecektir. En az lise mezunu olmak kaydıyla bireysel başvurular da alınmaktadır.
  2. Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 18.maddesinin a) bendi gereğince, denizcilik eğitimi veren lise veya denizcilikle ilgili yükseköğretim programından mezun olanlar eğitime katılmaksızıngemi acentesi personeli tanıtım kartı alma hakkında sahiptir.
  3. Sınavda başarılı olan ve bir gemi acente firmasında çalışan/çalışmaya başlayacak kişiler, "Gemi Acentesi Personeli Kimlik Kartı" taleplerini (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek / ANKARA)adresine göndermeleri gerekmektedir.
  4. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.
  5. Odamız tarafından katılımcılardan herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı" dağıtılacaktır.
  6. Eğitime katılmak isteyen eğitim niteliklerine haiz kişilerin, en geç 18 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadarhttps://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/egitim/uyelere/tumu linkte açılacak olan Gemi Acenteliği Eğitimi Başvuru sayfasındaki bilgileri doldurup, ekrana dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ile diploma fotokopisini ekleyerek  başvuru yapmaları (elden başvuru zorunlu olmadıkça alınmayacaktır.) gerekmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

979_2350_gemi_acenteli_i_e_itim_duyurusu.pdf