• Anasayfa
  • |
  • Gemi Acenteliği Eğitimi Duyurusu Hk.

Gemi Acenteliği Eğitimi Duyurusu Hk.

Gemi Acenteliği Eğitimi,   30 Mart - 3 Nisan 2020 tarihleri arasında 10:00 - 16:45 saat aralığında  İMEAK Deniz Tİcaret Odası Meclis Salonu'nda (Meclis-i Mebusan Cad. No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu/ İstanbul) düzenlenecek olup, sınav 4 Nisan 2020 Cumartesi günü  saat 10:00'da aynı salonda yapılacaktır.

1. Eğitime; en az lise mezunu olmak şartı ile gemi acente personeli kimlik kartı almak isteyen (gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan) kişiler katılabilecektir. 

2. Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 18.maddesinin a) bendi gereğince, denizcilik eğitimi veren lise veya denizcilikle ilgili yükseköğretim programından mezun olanlar eğitime katılmaksızın gemi acentesi personeli tanıtım kartı almak hakkına sahiptir.

3. Sınavda başarılı olan ve bir gemi acente firmasında çalışan/çalışmaya başlayacak kişiler, "Gemi Acentesi Personeli Kimlik Kartı" taleplerini (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cad.No:5 Emek / ANKARA) adresine göndermeleri gerekmektedir.

4. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

5. Odamız tarafından katılımcılardan herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı" dağıtılacaktır.

6. Eğitime katılmak isteyen kişilerin, en geç 27 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/egitim/uyelere/kayit/Gemi_Acenteligi_Egitimi-98  linkte yer alan katılım formunu doldurup, sisteme dilekçe, nüfus cüzdanı ve diploma fotokopilerini ekleyerek başvuru yapmaları hususunda bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                   

İsmet SALİHOĞLU                              

Genel Sekreter                                  

218_692_gemi_acenteli_i_e_itimi_duyurusu_hk.pdf