• Anasayfa
  • |
  • Samsun ve Trabzon Temsilciliği’nde Düzenlenecek Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerleri Hk.

Samsun ve Trabzon Temsilciliği’nde Düzenlenecek Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerleri Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 02.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı İstisnai Kıymette Damga Vergisi konulu Genelge yayınlanmıştır.
 
            Söz konusu Genelge ile ; Gümrük Yönetmeliği’nin 53 üncü maddesine istinaden serbest dolaşıma giriş beyannameleri ekinde yer alan sözleşme fotokopisi veya onaylı suretine ilişkin vergi dairelerine bildirimde bulunulup bulunulmayacağı ve bu tür belgelerden damga vergisi alınıp alınamayacağına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
            Bilgilerinizi arz/rica ederiz.
                       Saygılarımızla,
 
 
                                                                                                          Murat TUNCER
                                                                                                           Genel Sekreter
 
EK : 2014/11 sayılı Genelge (web sayfasında)
           
Gereği :                                                                                 Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                              - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                        - MK Başkanları         
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                        
- VDAD
- Gemi Kumanyacıları Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- 32,34 ve 36 Nolu MK Başkan ve Üyeleri
 

224_1593_11.pdf