• Anasayfa
  • |
  • TÜRK BAYRAKLI GEMILERE YURT DIŞINDA YAPILAN DENETIMLER VE HARMONIZE SÖRVEY KAPSAMINDA ÜLKEMIZ LIMANLARINDA YAPILAN SÖRVEYLERLE ILGILI EĞITIM HK

TÜRK BAYRAKLI GEMILERE YURT DIŞINDA YAPILAN DENETIMLER VE HARMONIZE SÖRVEY KAPSAMINDA ÜLKEMIZ LIMANLARINDA YAPILAN SÖRVEYLERLE ILGILI EĞITIM HK

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Standard altı gemilerin özellikle AB Üyesi ülkelerin limanlarına girişini engellemek ve standardları yükseltmeye zorlamak için, Paris Memorandumu üyesi ülkeler başta olmak üzere çok sıkı tedbirler uygulanmakta ve tutulan gemilerin bayrakları ilan edilerek AB üyesi ülke limanlarına giriş yasağı gibi yaptırımlar uygulandığı, Bayrak Devleti olarak Denizcilik Müsteşarlığı’nın başlıca görevinin Harmonize Sörvey ve Sertifikalandırma Sistemi (HSSC) gereği yapılması gereken sörvey işlemi olduğu, ancak bunun dışında da, gemilerimizin yurt dışında yapılan liman devleti kontrollerindeki düşük performansı nedeniyle başlatmış oldukları ön sörvey ve program dışı sörveyler gibi standart altı gemilerin Bu bağlamda, HSSC kapsamında yapılan ön sörvey ve program dışı sörveyleri müteakiben gemi limandan ayrıldıktan sonra geminin kondisyonunu iyi tutmak, eksiklikleri gidermek ve yurt dışındaki Liman Devleti Kontrollerine hazır olmanın gemi personeli ile birlikte donatanın işletenin sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir. Yukarıda bahse konu uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve yapılması gerekli işlemler ile ilgili olarak, Müsteşarlıkça yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, 29.05.2006 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00’DE Odamız Meclis Salonunda, GEMİ SAHİPLERİ, DPA’LER, TEKNİK VE PERSONEL MÜDÜRLERİ İÇİN bir seminer düzenlenecektir. İlgili tüm personelin katılımı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter NOT: İstanbul Bölge Müdürlüğü GSK Uzmanlarınca Salı ve Perşembe günleri verilen eğitimler devam edecektir. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - T.C. Başbakanlık Denizcilik Müst. - Türk Armatörler Birliği Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim DTO Konsey Başkanı - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Başkan ve Vekilleri - Koster Armatörleri Derneği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Uluslararası Sefer Yapan Gemi Sahibi Firmalar - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - DTO Meslek Komite Başkanları