• Anasayfa
  • |
  • TÜRK BAYRAKLI GEMILERE YURT DIŞINDA YAPILAN DENETIMLER VE HARMONIZE SÖRVEY KAPSAMINDA ÜLKEMIZ LIMANLARINDA YAPILAN SÖRVEYLERLE ILGILI EĞITIM HK

TÜRK BAYRAKLI GEMILERE YURT DIŞINDA YAPILAN DENETIMLER VE HARMONIZE SÖRVEY KAPSAMINDA ÜLKEMIZ LIMANLARINDA YAPILAN SÖRVEYLERLE ILGILI EĞITIM HK

Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, standard altı gemilerin özellikle AB Üyesi ülkelerin limanlarına girişini engellemek ve standardları yükseltmeye zorlamak için, Paris Memorandumu üyesi ülkeler başta olmak üzere çok sıkı tedbirler uygulanmakta ve tutulan gemilerin bayrakları ilan edilerek AB üyesi ülke limanlarına giriş yasağı gibi yaptırımlar uygulanmaktadır. İdare olarak Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı Bölge Müdürlüklerince de, gemilerimizin yurt dışı denetimlerde tutulmalarını en az indirmek ve dolayısıyla Bayrağımızın itibarını artırmak amacıyla, özellikle AB üyesi ülke limanlarına gidecek gemiler, ön sörvey denetimine tabi tutulmaktadırlar. Bilindiği gibi, Liman Devleti Kontrol Kurallarının en sıkı uygulandığı Paris MOU limanlarında tutulma oranlarımızın yüksekliğinden dolayı Türk bayraklı gemiler kara listede yer almaktadır. Kontrollerde Türk Bayraklı gemilerde eksiklikler bulunmasının altında, filomuzun yaşı, firmaların ekonomik gücü, yük bulma imkansızlıkları ve ekonomik krizler gibi birçok sebep bulunması yanısıra ekonomik ve mali nedenlerle ilgisi olmayan; yönetimsel, operasyonel ve gemiadamı kusurlarından kaynaklanan hatalar da tutulma nedenleri arasında yer alarak Türk Bayraklı gemileri hedef haline getirmekte ve dolayısıyla ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bütün bunların sonucunda, 2005 yılında 46 gemi ve 2006 yılında (01 Ocak - 09 Mayıs arası) 21 gemi Paris MOU üyesi ülkelerin limanlarında tutulmuştur. Yukarıda bahse konu uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve yapılması gerekli işlemler ile ilgili olarak, İstanbul Bölge Müdürlüğü Sörveyörleri tarafından, Odamız Meclis salonunda, 26 Haziran 2006 tarihine kadar sürecek şekilde; 1. İlki 16 Mayıs 2006 Salı günü olmak üzere her Salı günü saat 09:00 – 12:00 arası Tayfalara yönelik bilgilendirme eğitimleri 2. İlki 18 Mayıs 2006 Perşembe günü olmak üzere her Perşembe günü saat 09:00 – 12:00 arası Zabitanlara yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlenecek olup, bu bilgilendirme eğitimlerine azami seviyede katılım sağlanması; gemilerimizin PSC ve Ön Sörvey denetimlerinde sorun yaşamamasını teminen son derece önem arz etmektedir. İlgili tüm personelin katılımı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Cemalettin ŞEVLİ - Türk Armatörler Birliği Denizcilik Müs. İstanbul Bölge Müdürü - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim DTO Konsey Başkanı - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - S/S İstanbul Batı Yakası Yakası Kum Üretim Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Başkan ve Vekilleri - Koster Armatörleri Derneği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - DTO Meslek Komite Başkanları