• Anasayfa
  • |
  • TÜRK BAYRAKLI GEMILERE YURT DIŞINDA YAPILAN DENETIMLER VE HARMONIZE SÖRVEY KAPSAMINDA ÜLKEMIZ LIMANLARINDA YAPILAN SÖRVEYLERLE ILGILI EĞITIM HK.

TÜRK BAYRAKLI GEMILERE YURT DIŞINDA YAPILAN DENETIMLER VE HARMONIZE SÖRVEY KAPSAMINDA ÜLKEMIZ LIMANLARINDA YAPILAN SÖRVEYLERLE ILGILI EĞITIM HK.

İlgi yazı ile; İdare olarak Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı Bölge Müdürlüklerince, gemilerimizin yurt dışı denetimlerde tutulmalarını en az indirmek ve dolayısıyla Bayrağımızın itibarını artırmak amacıyla, özellikle AB üyesi ülke limanlarına gidecek gemilerin, ön sörvey denetimine tabi tutuldukları, Liman Devleti Kontrol Kurallarının en sıkı uygulandığı Paris MOU limanlarında tutulma oranlarımızın yüksekliğinden dolayı Türk bayraklı gemiler kara listede yer almaktadır. Kontrollerde Türk Bayraklı gemilerde eksiklikler bulunmasının altında, filomuzun yaşı, firmaların ekonomik gücü, yük bulma imkansızlıkları ve ekonomik krizler gibi birçok sebep bulunması yanısıra ekonomik ve mali nedenlerle ilgisi olmayan; yönetimsel, operasyonel ve gemiadamı kusurlarından kaynaklanan hatalar da tutulma nedenleri arasında yer alarak Türk Bayraklı gemileri hedef haline getirmekte ve dolayısıyla ekonomik kayıplara neden olduğu, Yukarıda bahse konu uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve yapılması gerekli işlemler ile ilgili olarak, İstanbul Bölge Müdürlüğü Sörveyörleri tarafından, Odamız Meclis salonunda, 26 Haziran 2006 tarihine kadar sürecek şekilde; 1. İlki 16 Mayıs 2006 Salı günü olmak üzere her Salı günü saat 09:00 – 12:00 arası Tayfalara yönelik bilgilendirme eğitimleri 2. İlki 18 Mayıs 2006 Perşembe günü olmak üzere her Perşembe günü saat 09:00 – 12:00 arası Zabitanlara yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlenecek olup, bu bilgilendirme eğitimlerine azami seviyede katılım sağlanması; gemilerimizin PSC ve Ön Sörvey denetimlerinde sorun yaşamamasını teminen son derece önem arz ettiği belirtilmişti. 18.05.2006 Perşembe günü saat 09:00 – 12:00 arası yapılacak Zabitanlara yönelik eğitimlere, Donatan, Şirket ve gemilerden sorumlu teknik müdür, DPA gibi yönetici kadrolarında bulunanların da katılmalarının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir. İlgili tüm personelin katılımı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (Web Sitesinde) - Sn. Cemalettin ŞEVLİ - Türk Armatörler Birliği Denizcilik Müs. İstanbul Bölge Müdürü - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Uluslararası Sefer Yapan Gemi Sahibi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Firmalar - Meclis Üyeleri - DTO Meslek Komiteleri Başkanları