• Anasayfa
  • |
  • 2020 Yılının Etkisi Petrol Ürünleri Üzerindeki Bahsi Arttıracak

2020 Yılının Etkisi Petrol Ürünleri Üzerindeki Bahsi Arttıracak

Navig8 Grubu Kurucuları ve Yöneticileri olan Nicolas BUSCH ve Gary BROCKLESBY'nin, petrol tedarik zinciri ve scrubberlar üzerindeki ödevlerini yapmaları durumunda karşılığını alacaklarına inandığı, 

Navig8 Group'un, tanker pazarındaki en son ürün yatırımından büyük kazanç beklediği ve müdürlerinin bunu söylemekten çekinmediği, 

IMO'nun kükürt emisyonlarında 2020 yılı son tarihinin, iki alanda Navig8 için çok önemli göründüğü, bu alanların; tankerler için beklenen kiralama oranları ve her yeni inşanın scrubber ile donatılma maliyetini hızla telafi etme imkânı olduğu, bu yatırım stratejisiyle yapılanların çoğunun IMO 2020 tarafından yönlendirildiği, 

Bahse konu girişimlere 2020 yılı ürünü adı verildiği, 

Scrubber kullanmanın çevresel etkileri konusunda endişe duymadıkları ve mevcut araştırmaların kapsamlı incelemelerinde, bahse konu teknolojinin okyanusları tehdit etmediği sonucuna vardıkları, 

Bir önceki düzenlemede (2012 yılında kükürt oranının 4,5 ten 3,5 e indirildiği düzenleme) Scrubberların kaçınılmaz olduğu ama pazarın buna hazır olmadığı, yeni gemi inşasının ve scrubberları çok erken bir aşamada onaylamalarının, ekonomik tonajın sürdürülebilmesi için son düzenlemede olduğu kadar zorlayıcı olduğu ve muhtemelen daha büyük bir fark yaratmış olduğu, 

Yeni yakıt düzenlemelerinin rafinaj endüstrisini nasıl etkileyeceğinin ayrıntılarıyla değerlendirildiği, 

Temel güçlerimizden birinin hidrokarbon zincirini anlamak olduğu, bahse konu ürünün çok dengesiz ve işlenmesinin çok zor olduğu, uyumlu yakıt elde etmek için rafinerilerden önemli miktarda petrol çıkışı olacağına inanıldığı, bu nedenle, yakıttaki kükürt oranı düzenlemesi geldiği zaman bir seferde büyük miktarda hacim ve yer değiştirme öngörüldüğü, şimdiden 2019 ve 2020'de çok düşük siparişler ile geri kazanım çalışmaları yapıldığı, birkaç rakip firmanın aynı zaman dilimi içerisinde scrubberlar ile donatılmış yeni inşa gemiler ile sektöre girdiğini ve muhtemelen bunu yapmayacaklarını düşündüğü, 

Armatörlerin 2020 pazarını kaçırmamak için ikinci el tonaj alıp scrubberlar ile donatmasının daha cazip olacağı, ancak tek seçeneğin yeni inşa olması durumunda, bunun eko tankerler için son düzenleme de olamayacağı,  

Düşük ve yüksek kükürtlü yakıtlar arasındaki fiyat farkının artmasının beklendiği, scrubberlar sayesinde çok fazla para kazanılacağının düşünüldüğü ve çoğu gemi sahibinin, 10 yıl içinde tam olarak geri ödeyebilecekleri bir mal varlığına yatırım yapmayı umdukları, bunun denizcilik sektöründe çok iyi bir yatırım olduğu, bir scrubberın üç yıldan daha az bir sürede geri ödeme yapamayacağı tek bir senaryo dahi olmadığı, muhtemelen çoğunun, mevcut gelişmelere dayanarak altı ve on sekiz ay arasında geri ödeneceği, fakat en kötüsünü varsaydığımızda; üç yıllık senaryonun bile bir gemi sahibinin geri dönüş açısından göreceği en iyi yatırım olduğu, belirtilmiştir.

 

Kaynak: TradeWinds Gazetesi