• Anasayfa
  • |
  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1) ” 16.01.2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 419 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2012 yılı yeniden değerleme oranın % 7,80 olarak tespit ve ilan edildiği, Bu nedenle 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2013 tarihinden itibaren Ek-A’da belirtildiği gibi uygulanacağı bildirilmektedir.

tarama7566_000.pdf