• Anasayfa
  • |
  • Akdeniz’de Mavi Yatırım, 24 Ocak 2019, Malta Hk.

Akdeniz’de Mavi Yatırım, 24 Ocak 2019, Malta Hk.

''Akdeniz'de Mavi Yatırım'' etkinliği, 2018 Mayıs ayında Brüksel'de gerçekleştirilen Mavi Yatırım etkinliğine müteakip, Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü (European Commission DG Mare) ev sahipliğinde, 24 Ocak 2019 tarihinde Malta'da gerçekleştirilecektir. Bahse konu etkinliğin, Akdeniz Havzasının mavi ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla, yatırımcıları ve finansal toplulukları bir araya getireceği bildirilmektedir.

 

300'e yakın katılımcının yer alacağı bahse konu etkinlik ile, özellikle Akdeniz havzasında sürdürülebilir büyüme ve yeni iş alanları yaratmak için önemli bir potansiyele sahip olan mavi ekonomiye yönelik finansal toplulukların, mavi ekonomiye katılımlarını arttırmak ve denizcilik sektörü yatırımlarını teşvik etmek amaçlanmaktadır. Ayrıca etkinlik, dolaylı olarak Akdeniz için Birlik –Mavi Ekonomi Forumu (UfM Blue Economy Forum), Batı Akdeniz Girişimi (WestMed Initiative) ve Avrupa Birliği Adriyatik-İyon Bölgesi Stratejileri (European Union Strategy for the Adriatic-Ionian -EUSAIR) gibi Akdeniz ülkeleri arasında yapılan işbirliği girişimi uygulamalarına da destek vermektedir.