• Anasayfa
  • |
  • Alman Armatörler Birliği’nin raporuna göre en verimli taşımacılık türü küresel denizyolu taşımacılığı

Alman Armatörler Birliği’nin raporuna göre en verimli taşımacılık türü küresel denizyolu taşımacılığı

Alman Armatörler Birliği (German Shipowners' Association-VDR) tarafından yayınlanan rapora göre küresel deniz taşımacılığı, uluslararası ticarette en önemli ve karbon açısından verimli taşımacılık türüdür.

Raporda, küresel ticaretin yaklaşık %90'ının ve Avrupa içi ticaretin %40'ının deniz yolu ile gerçekleştirildiği, buna karşın küresel taşımacılık sektörünün CO2 emisyonunun yalnızca %10'unun deniz yolu taşımacılığından kaynaklandığı belirtilmektedir.

Deniz ticaretindeki artışa rağmen denizciliğin küresel CO2 emisyonundaki payı yıldan yıla düşmektedir. Ayrıca armatörler, yakıt tüketiminin büyük maliyet oluşturması sebebiyle, gemi performanslarını iyileştirmeye dolayısıyla CO2 emisyonlarını azaltmaya oldukça heveslidir. Bu nedenle yeni gemiler, verimliliği arttıran entegre elektronik navigasyon, kıyı merkezli gözetim, yenilikçi pervane, gövde, balblı baş tasarımı gibi çeşitli teknolojiler kullanmaktadır.

Buna ilaveten gemiler 10 yıl önceye göre daha yavaş seyir yapmaktadır. Rapora göre gemi hızının 20 knot'tan 16 knot'a düşürülmesiyle yakıt tüketimi düşürülebilir ve emisyonlar da %40 azaltılabilir.

Denizcilik sektörü, IMO tarafından kabul edilen CO2 emisyonlarının azaltılması için yasal olarak sınırlar getiren bir küresel anlaşma ile karşı karşıyadır. Bu anlaşmaya göre yeni inşa edilen gemiler, arabalara ve elektrikli cihazlara uygulanan sınıflandırmaya benzer verimlilik standartlarına uyum sağlamak zorundadır. Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi (Energy Efficiency Design Index-EEDI) tüm yeni inşa edilen gemilerin 2025 yılından itibaren, mevcut dünya ticaret filosuna kıyasla %30 daha enerji verimli olmasını gerektirmektedir.

Kaynak: www.green4sea.com