• Anasayfa
  • |
  • Amonyum nitrat içerikli gübrelerin taşınması konusunda IMO’dan uyarı geldi

Amonyum nitrat içerikli gübrelerin taşınması konusunda IMO’dan uyarı geldi

IMO'nun Kargo ve Konteyner Taşımacılığı Alt komitesi (CCC 4), dördüncü oturumunda amonyum nitrat içerikli gübrelerin taşınması sırasında oluşabilecek riskleri görüştü. Alt komite, bir sirküler yayımlayarak (CCC.1/circ.4) tehlikeli olmayan madde sınıfındaki amonyum nitrat içerikli gübrelerin taşınmasıyla ilgili tehlikelere dikkat çekti.

BIMCO'nun internet sitesindeki haberde, bu yüklerin çözünmeye uğrama potansiyellerinin en büyük tehlike olarak kabul edildiği ve böyle bir durumun başlangıçta saptanmasının hayati önem taşıdığı belirtiliyor.  Aksi halde, yükün sıcaklığı 500 °C'ye kadar çıkıp amonyak ve nitrojen ya da sülfür oksit gibi zehirli gazların çevreye yayılmasına neden olabiliyor. Katı Dökme Yüklerin Güvenli Taşınmasına Yönelik Kod (IMSBC) kapsamında bu yükler, (sıvılaşma ya da kimyasal madde yayma tehlikesi olmayan) C Grubu'na dâhil edilse de bu gruptaki bazı gübrelerin önerilen testleri geçmesine rağmen çözünme potansiyeli taşıdığı bildirildi.

IMO bu yüklerin taşınmasıyla ilgili bazı güvenlik kuralları yayımladı ve herhangi bir çözünme ya da yangın durumunda mürettebatın yapması gerekenler üzerine tavsiyelerde bulundu. IMO ayrıca IMSBC Kodu'nda bu yüklerin taşınması için belirlenen şartların gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.bimco.org/-/media/bimco/cargo/solid-bulk-cargo/ccc1circ4--carriage-of-ammonium-nitrate-based-fertilizer-nonhazardous-secretariat.ashx

 

Kaynak: BIMCO internet sitesi.