• Anasayfa
  • |
  • Avrupa Parlamentosu, AB limanlarına giren tüm gemiler için yeterli liman kabul tesisini garanti ediyor

Avrupa Parlamentosu, AB limanlarına giren tüm gemiler için yeterli liman kabul tesisini garanti ediyor

Avrupa Parlamentosu Taşımacılık Komitesi, Ekim ayının başında Liman Kabul Tesisleri ile ilgili nihai raporu kabul ederek, Raportör Gesine Meissner'e yeni direktif metnini sonuçlandırmak üzere AB Konseyi ve AB Komisyonu ile müzakerelere başlama yetkisi verdi.

ECSA, gemi atıklarının emniyetli ve çevreye duyarlı yönetimi için "kirleten öder" ilkesini desteklemektedir. Gemiler, teslim edilen çöp hacmine göre limana özel sınırlamalar olmaksızın sabit bir atık ücreti ödediklerinde tüm çöpleri teslim edebileceklerdir. ECSA Genel Sekreteri Martin Dorsman konu ile ilgili olarak şunları söylemiştir: "Bu durum, limanların gerekli altyapıya, ek kapasiteye ve teknolojik gelişmeye yatırım yapmaya devam edeceklerini garanti eder. Limana özgü çok katı limitler belirlemek, AB limanları arasında çok fazla farklılaşmaya yol açacak ve bu da gemilerin tesislerden faydalanabilmelerini daha da zorlaştıracaktır." ECSA, Avrupa limanlarında farklı birçok maliyet kurtarma sisteminin şeffaflığını artırmaya katkıda bulunan bahse konu nihai raporu memnuniyetle karşılamaktadır. ECSA'ya göre, "verimli ve şeffaf liman kabul tesisleri, bu tesislerin gemi sahipleri tarafından kullanımını ve dolayısıyla gemilerin kıyıda atık teslimini kolaylaştıracaktır."

Taşımacılık Komitesi yeterli tesislere ilişkin mevcut uluslararası veri tabanlarına atıfta bulunarak, gemilerin AB ve AB dışı limanlar arasında mümkün olduğunca hızlı bir şekilde seyretmelerine izin vermek ile atıkların daha emniyetli ve çevreye duyarlı bir artırma için kıyıya ulaştırılmasını güvence altına almak arasında doğru dengeyi kurmaktadır. ECSA'ya göre, "bu, Avrupalı armatörler için önemlidir çünkü şu anda Brexit müzakerelerinin bizi nereye götüreceğini halen bilinmemektedir."

ECSA'nın, Raportörün ve Avrupa Parlamentosu'ndaki ekibin bu ilkelere dayanacağından ve üç taraflı müzakerelerin iyi sonuçlanacağından emin olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, ECSA'nın halen bazı endişeleri bulunmaktadır. "Geminin ürettiği atıklara birçok farklı atık akışının da dâhil edilmesinin ne gibi bir katma değeri olabileceği açık değildir." Açık deniz sektörü ve gemi onarım tersaneleri gibi bazı sektörler, ticari deniz taşımacılığıyla karşılaştırıldığında çok farklıdır. ECSA'ya göre, atık üretimi ve atıkların yönetme şekli çok farklı olduğu için, bu farklı sektörler için herkese uyan bir maliyet telafi sistemini geliştirmek çok zor olacaktır. (Kaynak: ECSA)