• Anasayfa
  • |
  • Avrupa Parlamentosu alternatif yakıtları teşvik ediyor

Avrupa Parlamentosu alternatif yakıtları teşvik ediyor

Avrupa Parlamentosu, vergilerin alternatif yakıtların fiyat açısından rekabet edebilirliği üzerindeki etkisine dikkat çeken ve eşit koşullar yaratmak için teknolojiye tarafsız bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulayan, AB'de alternatif yakıtlara yönelik altyapının oluşturulması hakkındaki raporunu 25 Ekim'de kabul etmiştir. Rapor, gemilere kıyıdan yapılan enerji tedariki ve alternatif yakıtlar üretmek için kullanılan enerjiye uygulanan vergi farklılıklarına dikkat çekmekte ve Avrupa Komisyonu'nu, inovasyon, dijitalleşme ve limanların ve gemilerin adaptasyonuna odaklanarak denizciliğin ve deniz taşımacılığı sektörünün karbondan arındırılmasını desteklemeye davet etmektedir.

Denizcilik sektörü adına Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA), Uluslararası Kruvaziyer Şirketleri Birliği - Avrupa (CLIA Europe), Interferry ve Avrupa Deniz Tabanı Tarama Derneği (EUDA) ve Avrupa bağımsız akaryakıt tedarikçileri adına UPEI, Avrupa Parlamentosu'nun bahse konu raporunu memnuniyetle karşılamıştır.

Anılan paydaşlar, AB şirketlerinin AB dışındaki ülkelerden gelen armatörler ve tedarikçiler ile aynı temelde rekabet edebilmeleri için Enerji Vergilendirme Direktifi'nde (Energy Taxation Directive) belirtilen vergisiz yakıt ve motor yağlarının muhafaza edilmesi için ortak çağrıda bulunmaktadırlar. Paydaşlar aynı zamanda, piyasa bozulmalarını ve rekabet kaybını önlemek için tarak gemilerinin yakıtları için muafiyetin zorunlu hale getirilmesini talep etmektedirler.

Bununla birlikte Paydaşlar, mevcut Direktifin denizcilik sektörüne enerji tedariki için eşit muamele sağlamadığını ve kıyıda elektrik, yakıt hücresi, metanol vb. daha temiz teknolojilerin kullanımını ve bu teknolojilere yatırım yapılmasını engellediğini kabul etmekte ve bu nedenle de teknolojiye karşı tarafsız bir yaklaşımı savunmaktadırlar. Paydaşlara göre, gerek denizciliğin küresel doğası ve gerekse çevresel hedeflere ulaşmak amacıyla daha temiz teknolojilerin kullanımı dikkate alındığında, gözden geçirilmiş bir AB Enerji Vergilendirme Direktifi, tüm enerji taşıyıcıları için AB çapında zorunlu bir vergi muafiyeti sağlamalıdır. Bahse konu koşulların, ağır yakıtlar ile alternatif yakıtlar ve elektrik arasındaki maliyet farkını kapatmaya yardımcı olacağı ifade edilmektedir.

Paydaşlar, Avrupa Parlamentosu'nun AB Üye Devletleri'ni düşük karbonlu ve karbonsuz alternatif yakıtların alımını teşvik etmeye ve enerji vergilendirmesindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya çağıran girişimi memnuniyetle karşılamaktadır. Ayrıca, liman altyapısına daha fazla yatırım yaparak Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ve kıyı elektriğinin kullanımını artırmak ve kolaylaştırmak için AB'ye yapılan çağrıya da destek vermektedirler. (Kaynak ECSA)