• Anasayfa
  • |
  • Balast Suyu Konvansiyonu’nun Onaylanması İçin Daha Çok Zamana İhtiyaç Var

Balast Suyu Konvansiyonu’nun Onaylanması İçin Daha Çok Zamana İhtiyaç Var

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Dış İlişkiler Müdürü Simon Bennett’in belirttiğine göre, ICS, Balast Suyu yönetimi konusunda birbiriyle çelişen bölgesel kurallar yerine global bir rejimi desteklemektedir. Bununla birlikte, ICS yönetimi, mevcut on binlerce geminin yeni arıtma sistemleriyle uyarlanması için yeterli zamanın olmaması sebebiyle, Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonu’nun şu anki haliyle uygulanmasının pek mümkün olmadığı sonucuna varmıştır.  Pek çok gemi sahibi, tip onayı sürecinin sağlamlığına ve liman devleti kontrol incelemeleri sürecinde kullanılacak örnekleme ve analizler için önemli IMO kurallarına ilişkin çözümlenememiş meselelere dair sahip oldukları endişeler nedeniyle, konvansiyonun yürürlüğe girmesi öncesinde pahalı yeni donanımı tesis etmekte isteksizliğini korumaktadır. Bu, öngörülen zaman çizelgesi içinde gemiler tarafından kendi bayrakları altında düzgün bir şekilde uygulanacağından şüphe ettikleri bir konvansiyonun yürürlüğe girmesini desteklemek konusunda hükümetleri bir ikilem içinde bırakıyor. ICS, bu nedenle, IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin Ekim ayındaki toplantısına sunduğu önergesinde, mevcut gemilerin konvansiyon yürürlüğe girmeden önce inşa edilen gemiler olarak tanımlanmasını ve uyarlamanın sonraki beş yıllık incelemeye kadar talep edilmemesini önerdi. ICS, ayrıca, tip onayı konusundaki IMO kurallarının, belki de ABD tarafından son dönemde benimsenen daha sağlam bazı standartlar da göz önünde bulundurularak, güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu görüşündedir. ICS, IMO’nun bu tartışmayı konvansiyonun yürürlüğe girmesinden evvel başlatmasının konvansiyonun erken onaylanmasına olumlu hizmet edeceğine ve yürürlüğe girdikten sonra çevrenin korunmasının yararına düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlayacağına inanmaktadır. 20.09.2012 tarihli Lloyd’s List gazetesinden alınmıştır.