• Anasayfa
  • |
  • Balast suyu Yönetimi ile ilgili 2016 IMO-GloBallast AR&GE Forumu

Balast suyu Yönetimi ile ilgili 2016 IMO-GloBallast AR&GE Forumu

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, Mart 2016'da balast suyunun yönetimi ile ilgili Kanada'nın Montreal şehrindeki ICAO Merkezi'nde uluslararası bir araştırma ve geliştirme forumu düzenleneceğini duyurdu. Etkinlikte sunum yapmak isteyenlerin sunum çalışmalarının maksimum 250 kelimelik versiyonunu İngilizce olarak en geç 15 Ocak 2016 tarihiyle aşağıdaki adrese iletmeleri istenmektedir:

http://www.ballast2016.com/call-for-papers/

 

GloBallast Ortaklık Projesi, IMO tarafından 2000'den beri yürütülmekte

 olup özellikle gelişmekte olan ülkelere suyla taşınan istilacı türlerle mücadelede yardım etmeyi amaçlamaktadır.

Bu proje kapsamında düzenlenen forum ise her iki yılda bir düzenlenerek yasa koyucu kurumları, denizcilik sektörünü, akademiyi, bilimcileri ve teknoloji geliştirme uzmanlarını bir araya getirmektedir.

 

Sunum özeti gönderecek katılımcılardan aşağıdaki konulara yoğunlaşmaları beklenmektedir:

  • Arıtma teknolojileri ve alternatif yönetim seçenekleri
  • Yasalara uygunluğun takibi ve yasaların uygulanması
  • Bölgesel yaklaşımlar, risk değerlendirmeleri ve istisnalar
  • Kapasite arttırma çalışmalarına fon bulunması
  • Teknolojilerin test edilmesi ve onaylanması

Sunum özetlerinde hedefler, etkiler ve sonuçlar kısımlarına yer verilmesi gerekmektedir.

 

Sunum özetleri, uluslararası bir bilimsel komite tarafından gözden geçirilecek ve özetlerin kabul edilip edilmediği 29 Ocak 2016 itibariyle açıklanacaktır.

Forumla ilgili daha fazla bilgi için: http://www.ballast2016.com/

 

Kaynak: 7.12.2015 tarihli IMO basın bildirisi.