• Anasayfa
  • |
  • BIMCO ve INTERTANKO, Scrubber Sistemi Bulunan Gemilere İlişkin Sorular ve Cevaplar Kılavuzu Yayımladı Hk. Kılavuzu Yayımladı Hk.

BIMCO ve INTERTANKO, Scrubber Sistemi Bulunan Gemilere İlişkin Sorular ve Cevaplar Kılavuzu Yayımladı Hk. Kılavuzu Yayımladı Hk.

BIMCO (The Baltic and International Maritime Council - Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) ve INTERTANKO (International Association of Independent Tanker Owners – Uluslararası Bağımsız Tanker Sahipleri Birliği), sözleşmeye yönelik uygulamaları ele alarak gemi sahipleri ve kiracıların scrubber sistemi bulunan gemileri kiralarken akılda tutmaları gereken soru ve cevapları (Q&As) içeren bir kılavuzu müştereken yayımlamıştır. Söz konusu kılavuz kapsamında, hem zaman hem de sefer kira sözleşmelerine yönelik incelenmesi gereken önemli kira sözleşmesi maddeleri ve kavramları vurgulanmaktadır.

Kuzey İngiltere P&I Kulübünün yardımıyla INTERTANKO ve BIMCO'nun ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan kılavuzda; scrubber sistemi bulunan gemilerin kiralanması sırasında tarafların farkında olması gereken potansiyel sözleşme konularına odaklanılmaktadır. Kılavuzun oluşturulmasındaki temel amaç ise; kiracıların ve gemi sahiplerinin müzakereleri sırasında göz önünde bulundurması gereken ilgili maddeleri ve kavramları vurgulamaktır.

1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve MARPOL Ek-VI kapsamında yer alan %0.50 m/m Küresel Kükürt Limitinin ve emisyon kontrol bölgelerinde %0.10 kükürt limitinin tanıtımına ilişkin birçok şey yazılmıştır. Birçok gemi sahibi; aşağıda belirtilen iki yoldan biriyle sağlanabilecek 14.1, 14.3 ve 18 numaralı MARPOL Ek-VI uyumluluk regülasyonlarına yönelik rotalarını belirlemiştir:

  1. Gemi faaliyet halindeyken %0.50 m/m veya %0.10 m/m limitini aşmayan kükürt içerikli yakıtların kullanılması (düşük kükürtlü yakıt)
  2. Emisyon azaltımında en az düşük kükürtlü yakıt kullanmak kadar etkili olan ve alternatif yöntemler olarak adlandırılan "eşdeğerler"in kullanılması. Söz konusu "eşdeğerler", egzoz gazı temizleme sisteminin veya scrubber(lar)ın kurulumunu kapsamaktadır. %0.50 kükürt limitinin üzerinde kükürt içeren yakıtlar, yüksek kükürtlü yakıtlar olarak adlandırılmakta olup, scrubberlar tarafından temizlenecektir.

BIMCO da INTERTANKO da yukarıda belirtilen yollardan hangisinin izlenmesi gerektiği konusunda taraf tutmamaktadır. Gemi sahipleri; emniyet ve operasyonel konularını, düşük ve yüksek kükürtlü yakıtlar arasındaki fiyat farkını, yakıtın erişilebilirliğini, sermaye yatırımını, geri ödeme zamanını, ticaret modellerini ve kiralama oranlarını içererek her iki yolun artıları ve eksilerine yönelik uygun bir değerlendirme yaptıktan sonra gemileri için hangi yolun daha iyi olduğuna kendileri karar verecektir. Uluslararası, bölgesel ve ulusal düzenleme gereklilikleri de bahse konu karar aşamasında önemli bir rol oynayabilmektedir.

Fakat her iki Birlik de, scrubber sistemi taktıran veya taktırmayı planlayan üyeleri tarafından scrubber sistemi kullanmanın sözleşme ayarlamalarını nasıl etkileyeceği hususunda bir dizi soru ile karşılaşmaktadır. Söz kılavuz; zaman ve sefer kira sözleşmelerinden oluşmakta olup, scrubber sistemi kurmanın teknik ve operasyonel etkilerine dair soruları ele almamaktadır.

BIMCO ve INTERTANKO, şimdilik zaman ve sefer kira sözleşmelerine yönelik standart bir scrubber maddesi oluşturmamaya karar vermiştir. Scrubber sistemi kurma ve çalıştırma kararı, öncelikle mal sahipleri ve kiralama şirketleri arasında, maliyet ve faydaların bölünmesiyle ilgili olarak ticari bir pazarlık meselesi olarak görülmektedir. Bununla birlikte, bahse konu maddeye olan ihtiyaç düzenli olarak gözden geçirilecektir.

Söz konusu kılavuza https://www.bimco.org/ships-ports-and-voyage-planning/environment-protection/2020-sulphur-cap/contractual-issues-for-scrubbers internet adresinden erişilmektedir.

 

Kaynak: BIMCO internet sitesi.